First lot Previous lot Lot 793 from 1002 Next lot Last lot
Lot nr:793
Book nr:36186
Author:BARONIUS, Caesar: ROSWEYDUS, Heribertus
Title:Generale kerckelijcke historie van de gheboorte onses H. Jesu Christi tot het Jaer M.DC.XXIV... en vermeerdert met eene besondere Kerckelijcke historie van Neder-landt
Town:Antwerpen
Publisher:Jan Cnobbaert
Year:1623
Description:2 dln. in 1 vol. in-folio (37,5 x 24,5 cm), [12] + 1360 + [56], 212 + [12] pp. Met gegrav. titel (naar Rubens, gedoubleerd). Gotische tekst in 2 kolommen. Vol perkament uit de tijd, vervuild, grof gerestaureerd, vernieuwde schutbladen. Not subject to return
Note:1ste uitg. van de vertaling van Baronius' kerkgeschiedenis door Henricus Spondanus, herzien en bijgewerkt door Heribert Rosweyde (1569-1629). Het 2de dl. (212 pp.) bestaat uit Rosweydus' kerkelijke geschiedenis van de Nederlanden
Price:€80 - €120
Sellingprice:€70
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)