First lot Previous lot Lot 833 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:833
Book nr:30906
Author:[HANDSCHRIFT]
Title:Een ghetide vander heyligher magheden
Town:
Publisher:
Year:(15de eeuw, wellicht tweede helft)
Description:In-8?, [49] ff, gebedenboek in het Middelnederlands, handschrift in bruine inkt op papier, in gotisch cursiva, 26 regels per blad. Bladformaat: 144 x 107 mm, bladspiegel 100 x 80 mm. Gerubriceerd in rode inkt. Inhoud: getijden op basis van de 'standaardteksten' van de Moderne Devotie (getijdenboek Geert Grote, psalmvertaling van Moderne Devotie (tertiarissenpsalter), lekenbrevier)
- Een ghetide van der heyligher magheden (met o.m. vertaling van hymne voor een maagd (Iesu corona virginum), van de hymnen voor de kleine uren (priem, terts, sext, noen))
- nog een getijde, maar zonder rubriek (een voor Pasen?)
* gebeden: Maria, God, lichaam, van Christus (voeten, knie?n, zijden, hart, handen, gezicht)
Enkele bleke marginale roestvlekjes. Genaaid, gemarmerde papieren kaft
Note:Herkomst: stempeltje Arm. Dejong du Journal "La M?tropole" Anvers. Oorsprong: Holland; wellicht voor religieuze vrouwen
Price:€1200 - €1800
Sellingprice:€2200
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)