First lot Previous lot Lot 787 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:787
Book nr:31695
Author:[BIBLIA SACRA]
Title:Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en(de) Nieu Testament. Van nieus met groote neersticheyt oversien, ende naer den lesten Roomschen text verbetert, door sommighe Doctoren inder Heyligher Godtheyt inde vermaerde Universiteyt van Loven
Town:Antwerpen
Publisher:Jan Moerentorf
Year:1599
Description:2 dln. in 1 vol. in-f? (31 x 19 cm), [4 + 410 + 106] ff. Gotische tekst in twee kolommen. Met gegrav. titel (gedoubleerd) en 90 houtsneden i.t. naar Hans Sebald Beham (OT) en Lieven de Witte (NT). Colofon: typis Danielis Vervliet & Henrici Swingelij. Enkele bladen vergeeld, kleine marg. scheurtjes, anders goed bewaard. Latere band in vol kalfsleder, krassen, met enkele rest. aan de boorden en de hoeken, rode sneden, gemarmerde schutbladen
Note:1ste ed. van deze standaardbijbel voor Vlaamse rooms-katholieken. Poortman I, 131-133; Darlow-Moule 3300; Le Long p. 630-631
Price:€450 - €600
Sellingprice:€450
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)