First lot Previous lot Lot 526 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:526
Book nr:32182
Author:[GENT]
Title:Den H. Marculphus gezeyd S. Marcoen, abt en belyder ... ge?ert in de Parochiale Kerke van Wondelgem, omtrent de stad Gend
Town:Gend
Publisher:J. Poelman
Year:[1802]
Description:8?, 20 pp, uitg. kaftje. Bijgevoegd: Het opprecht christen herte ende de teeckenen van eenen goeden Gheest. Ghendt, B. Manilius, 1673. 8?, 48 pp, half perkament + CREBILLON - Pyrrhus, treurspel. Gend, C.J. Fernand, 1786. + Metrieke in in oude plaetselyke landmaeten van O.Vl. Gent, zd. (4)
Note:
Price:€60 - €90
Sellingprice:€60
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)