First lot Previous lot Lot 1009 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:1009
Book nr:29027
Author:VANDER LINDEN, Jan
Title:Heerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig Land ende stad van Jeruzalem...in 't Jaer onze heeren 1633... Het wederkeeren ofte tweede deel van de eerlyke ende gelukkige reyze ... tot stigtinge en vermaek van de jongheyd
Town:Gend
Publisher:J. Begyn
Year:[tussen 1768-1779]
Description:2 dln. in 1 vol. kl. in-4?, 72 + 56 pp. Tekst gedrukt in 2 kolommen, gotisch lettertype en civilit?. Enkele houtsneden in de tekst en ??n op elk titelblad. Weinig roestvlekken Gebrocheerd, papieren kaft
Note:Ex libris Willem de Vrese (ende omdat ic Vlaminc ben). Broeder Jan van der Linden was pater van de Cellebroeders te Antwerpen en reisde naar Palestina in 1633. Approbatie van 1740. "Dit reisverhaal is als volksboek dikwijls herdrukt" (zie Tiele, pp; 151-152) en werd als schoolboek gebruikt (zie van Heurck, Voyage autour de ma biblioth?que: livres populaires et livres d'?cole flamands, Antwerp, 1927, n? 107 en 108). Vanderhaeghen, F. Bib. gantoise 13443
Price:€70 - €90
Sellingprice:€70
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)