HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 6 from 31 Next lot Last lot
Lot nr:6
Book nr:36412
Author:[BRUGS VOLKSBOEKJE]
Title:De schoone historie van den vroomen en godvrugtigen jongeling Joseph, die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt, in Egypten gebragt, onschuldiglyk gevangen is: van de Koning Pharao wederom verlost, en tot hoogen staet verheven
Town:Brugge
Publisher:C. De Moor
Year:1832
Description:4°, 56 blz in twee kol. in gotische en civilité druk. Zeer lichte waterspoor. Halfperkament met behoud van de orig. blauwe kaftjes
Note:
Price:€145
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
First lot Previous lot ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... Next lot Last lot