HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 850 from 1002 Next lot Last lot
Lot nr:850
Book nr:35645
Author:BOR, Pieter Christiaansz.
Title:Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden
Town:Utrecht
Publisher:Salomon de Roy
Year:1595
Description:In-folio (31,4 x 20 cm), [4] + 121 [122] ff. Tekst in 2 kolommen, Romeinse et gotische letters. Met allegorisch gegraveerd titelvignet met voorstellening van Vrouwe "Belgica" met de "Libertas" in haar schoot, gevolgd door "Ryckdom" en "Weelde", maar belaagd door de "Spaensche Inquisitie" met brandende toorts die de privileges vertrapt en zwaait met plakkaten en "Nieu Bisschoppen"; met mooie initialen en met 6 ovale portretmedaillons i.t. van Keizer Karel, Filips II, Emanuel-Filibert van Savoy, kardinaal de Granvelle, Margareta van Oostenrijk en Hendrik van Brederode. Mispaginering. Moderne band: kalfsleder versierd met blindstempeling
Note:Uiterst zeldzame EERSTE EDITIE van deze kroniek over de jaren 1555-1567 van Pieter Christiaansz. Bor (1559-1635). Het werk zou worden uitgegeven tot in 1684, steeds vermeerderd en met 10-tallen kopergravures ge´llustreerd. 'De geweldige tijd, dien Bor had beleefd, bracht er hem al spoedig toe de geschiedenis ervan te onderzoeken... het spreekt vanzelf, dat Bor herhaaldelijk zijn eigen herinneringen en vooral ooggetuigen heeft geraadpleegd. Zoo kon hij na lange jaren van voorbereiding het eerste grote, grondige geschiedwerk over onzen opstand uitgeven. Het eerste deel verscheen als 'Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen'... (Utrecht 1595, fol.). Het is opgedragen aan de Staten van Utrecht en aan den magistraat der stad Utrecht en bevat de drie eerste boeken van het gehele werk en beschrijft de geschiedenis van de jaren 1555 tot 1567, dus de voorgeschiedenis van den opstand tegen Spanje' (zie NNBW, deel 6, p. 160-161). Herkomst: moderne ex libris G vander Lee. Niet in Adams, ref. Haitsma Mulier/v.d. Lem, 75a
Price:€320 - €400
Sellingprice:€450
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 ... Next lot Last lot