HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 525 from 1002 Next lot Last lot
Lot nr:525
Book nr:35718
Author:[OUDENAARDE]
Title:Grondwettig raed-besluyt, tot standhouding, eere en veyligheyd der Al-oude en altyd luysterryke Koninglyke gilde van den edelen ridder St. Jooris, binnen Audenaerde (1825)
Town:Audenaerde
Publisher:C. Saby
Year:[1825]
Description:F, 8 pp, blauw uitgeverskaft. Bijgevoegd: handschrift in f, met hoofding stad Audenaarde en lijst van bestuur en leden van St. Joris (1783) + 6 andere documenten hiermede in verband + Prijzenlijst voor 'liefhebbers van de Busse binnen de Stad Audenaerde' (1805) + 4 gelijkaardige documenten + brief (1806) i.v.m. de gilde (11)
Note:
Price:€100 - €200
Sellingprice:€160
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 ... Next lot Last lot