HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1 to 20 from 77 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1 [BRUGGE]

price: €95
Ghebedekens ter eeren vanden H. Antonius van Padua -----
Click to enlarge image 2 [BRUGGE]

price: €95
Verpachtynghe vande Ley-barmen vande vaert van Ghendt op Brugghe -----
Click to enlarge image 3 [BRUGSE DRUK] - FLEURY, C.

price: €70
Kleyne geschiedkundige geloof-onderwyzing, de heylige geschiedis en de christelyke leering. Op nieuws uyt het Fransch vertaeld. Derde uytgaef -----
Click to enlarge image 4 [BRUGSE DRUK]

price: €120
Godtvrugtige overdenkingen en oeffeningen ten tyde van den advent, om een geestelyk Bethlehem of geboorte-plaets in onze ziel te bereyden tot de komste van het kindeken van Jesus -----
Click to enlarge image 5 [BRUGSE DRUK] - VAN DEN LANDE, Lucas

price: €120
Nieuwen brugschen almanach voor het jaer ons heere Jesu Christi 1795 -----
Click to enlarge image 6 [BRUGSE DRUK - CATECHISMUS]

price: €120
Catechismus of christelyke leering verdeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen voor de catholyke jongheyd -----
Click to enlarge image 7 [BRUGSE SPOTPRENT]

price: €30
Ter zaliger gedachtenis der klopping van Pietje den Francmacon door 't Beertje van de Logie. Brugge, den 25 october, 1881 -----
Click to enlarge image 8 [BRUGS HANDSCHRIFT] - ABBE FAILLON

price: €200
Raban maur. Vie de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe sa soeur -----
Click to enlarge image 9 [BRUGS KINDERBOEK]

price: €25
Grands et petits. Dessins d'Elisabeth Ivanovsky -----
Click to enlarge image 10 [BRUGS SCHOOLBOEK]

price: €350
Zend-brieven, zeer profytig voor de jonge schoolieren, om geschikkelyk te leeren schryven alle soorten van brieven. Hier zyn vooraf bygevoegd eenige bemerkingen op de vier uytterste (...) -----
Click to enlarge image 11 [COUCKUYT, Danny

price: €30
De totetrekkersgarde 1960-2004. 4 x 11 jaar carnaval in Brugge -----
Click to enlarge image 12 DE SMET, Jos

price: €20
Brugge onder de oorlog 1914-1918 -----
Click to enlarge image 13 [DEVOTIEDRUKJES]

price: €150
Bundel met 19 kleine drukjes -----
Click to enlarge image 14 GELDHOF, Jozef

price: €35
150 jaar Sint-Lodewijkscollege te Brugge -----
Click to enlarge image 15 LANDAS, Marcus

price: €45
Een esoterisch fragment van een stad : Brugge corpus hermeticum -----
Click to enlarge image 16 MICHIELS, Guillaume

price: €95
Iconografie der stad Brugge. Eerste [-tweede en derde] deel -----
Click to enlarge image 17 [O.L.V. van Blindekens]

price: €120
Oorsprong en vermaerdheyd der kapelle van O.L.V. van het Blinde lieden gasthuys, gezeyd Blindekens binnen Brugge ter oorzaek van de vyf-honderd-jaertigen jubilé den 15 augusty 1815 -----
Click to enlarge image 18 RAU, Jaak

price: €40
Brugge, de memoires van een Stad -----
Click to enlarge image 19 TAISNE, P.

price: €75
Onze Lieve Vrouwe ter Pottery in Brugge -----
Click to enlarge image 20 VAN DYCKE, F.

price: €120
Recueil héraldique avec des notices généalogique et historique sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 Next page Last page