HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 981 to 987 from 987 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 981 HORATIUS Flaccus, Quintus

price: €1200 - €1800
Opera. Comm: Antonius Mancinellus; Add: Pseudo- Acron; Pomponius Porphyrio; Christophorus Landinus. Ed: Antonius Mancinellusbid
Click to enlarge image 982 LIVIUS, Titus

price: €120 - €160
Historiarum corpus Concinniusbid
Click to enlarge image 983 OVIDIUS NASO, Publius

price: €600 - €800
[Le Grand Olympe des hystoires poetiques du prince de poesie Ovide Naso en sa Metamorphose, oeuvre authentique et de hault artifice, plaine de honneste recreation]bid
Click to enlarge image 984 OVIDIUS NASO, Publius

price: €600 - €900
De gedaant-wisselingen van P. Ovidius Naso, in het latyn en nederduitsch, nieulyx vertaald, door Isaak Verburgbid
Click to enlarge image 985 SMET, Henricus de

price: €70 - €90
Prosodia, quae syllabarum positione et diphthongis carentium... (editio ultima)bid
Click to enlarge image 986 VERGILIUS MARO, Publius

price: €80 - €120
Nederduytsche overzettinge der XII. boecken behelzende de wonderlycke gevallen van den grooten Aeneas (...). Alles opgeheldert (...) door Franciscus Cockeletbid
Click to enlarge image 987 WIRTSUNG, Christophe

price: €200 - €300
Medicyn-boeck daerinne alle gebreken des menschelijcken lichaems, mitsgaders de Remedien der selven, claerlijck aengewesen wort. Ende in de Nederlantsche tale overgeset door D. Carolum Battum. Hier is bij gevoecht een uytneme[n]de[n] Coock-boeck. Dese sevende editie is van nieus oversien (...). Mitsgaders een tractaet vande verbrantheyt. In't Latijn beschreven door Wilhelm Hildanum. Ende nu uyt 't Latijn vertaelt door Iohann Burgundumbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Next page Last page