HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 761 to 780 from 987 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 761 CURTIUS RUFUS, Quintus

price: €80 - €120
Historiarum libri, accuratissime editibid
Click to enlarge image 762 DE HOOGHE, Romeyn

price: €300 - €500
Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in De Macht en 't Vry Besier, van yder der Zeven Verbonde Pronvicien en haar byzondere Steeden, zo in Rechten als Regeeringen werd ontvouwdbid
Click to enlarge image 763 DIVAEUS, Petrus

price: €120 - €160
Rerum Brabanticarum libri XIXbid
Click to enlarge image 764 DU CHOUL, Guillaume

price: €280 - €400
Discorso sopra la Castrametatione et Disciplina Militare de Romani; con i Bagni & Essercitii de Greci & Romanibid
Click to enlarge image 765 [ÉMULATION]

price: €600 - €900
Annales de la Société d'Émulation pour l'étude de l'Histoire & des Antiquités de la Flandrebid
Click to enlarge image 766 EUSEBIUS Pamphili Caesariensis

price: €2800 - €4000
Die Historie die men heet Ecclesiasticabid
Click to enlarge image 767 FLAVIUS JOSEPHUS

price: €240 - €300
De Bello Iudaico, libri septembid
Click to enlarge image 768 FLORUS, Lucius Julius e.a.

price: €90 - €140
Historiae Romanae epitomaebid
Click to enlarge image 769 FORNENBERGH, Alexander van

price: €120 - €240
Sibylla Tiburtina; uyt-legginghe op het Gesichte des Keysers Octavianus Augustus: aller vorsten voor-beeld; ofte Koninghlijcke-Ionckeyeds Nieuwe-Iaer-Spieghel aen Carolus de II. Koningh van Hispanien &c. midts-gaders Belgicas Trouwe-treur-traenen ter Hoogh-Loffelijcker Ghedachtenisse, over de Droeve Doodt van sijn Koninghlijck Majesteydt Philippus de IV &cbid
Click to enlarge image 770 (FOUQUET Jr., Pierre)

price: €700 - €900
[Atlas der Stad Amsterdam & Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam]bid
Click to enlarge image 771 [FRENCH REVOLUTION]

price: €60 - €90
Massacre of the French King! View of La Guillotine; or the modern beheading machine at Parisbid
Click to enlarge image 772 GROTIUS, Hugo

price: €80 - €120
Respublica Hollandiæ, et urbesbid
Click to enlarge image 773 JUSTINUS, M.J.

price: €240 - €300
Trogi Pompeii Historiarum Philippicarum epitomabid
Click to enlarge image 774 KAMPEN, N.G. van

price: €70 - €100
Geschiedenis van Griekenlandbid
Click to enlarge image 775 KINSCHOT, Gasparus Rudolphus van

price: €700 - €1000
Beschryving der stad Oudewater ... als mede de handvesten, privilegien en octroyenbid
Click to enlarge image 776 KLUYSKENS, Hippolyte

price: €90 - €140
Des hommes célèbres dans les sciences et les arts, et des médailles qui consacrent leur souvenirbid
Click to enlarge image 777 LANGE, Pieter de

price: €240 - €300
Kort kronykje, behelsende alle de voornaemste geschiedenissen die er in de tijd van 120 jaren van anno 1550 tot 1670 in de Nederlanden, als elders zijn voorgevallen; dienende tot een eewuge memoire voor ons en onse kinderenbid
Click to enlarge image 778 LANTIER, Etienne-François de

price: €80 - €120
Voyages d'Antenor en Grèce et en Asie, avec des notions sur l'Egypte. Sixième éditionbid
Click to enlarge image 779 LE LONG, Isaac - RADEMAKER, Abraham

price: €700 - €900
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden, ... in 300 verscheide printtafereelen vertoont door Abraham Rademakerbid
Click to enlarge image 780 LE MAIRE des BELGES, Jean

price: €1600 - €2000
Les Illustrations de Gaule & Singularitez de Troye. [...] Avec les deux epistres de Lamant Vertbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Next page Last page