HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 661 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:661
Book nr:32607
Author:[HANDSCHRIFT]
Title:Middelnederlands devotiehandschrift
Town:
Publisher:
Year:ca. 1500?
Description:In-8°, [3]-[243] ff. Handschrift in gotische letters, littera hybrida, op perkament in zwarte inkt. Bladgrootte: 188 x 130 mm. Bladspiegel: 107 x 68 mm. 20 regels tekst per blad. Gerubriceerd in rode inkt, talrijke initialen (2-4 regels) versierd met rood/blauw penwerk. Moderne paginering (1-486). Verlucht met 66 paginagrote miniaturen in de stijl van de 15de eeuw (102 x 62 mm), alle in een zwart/gouden kader en versierde borduren (150 x 97 mm). 1. Johannes de Doper met het lam, 2. Dood met roze banderol en pijl, 3. God de Vader met lijdende Christus, 4. Schepping van Eva, 5. Adam en Eva, 6. Adam en Eva en de boom van de kennis van goed en kwaad, 7. Adam en Eva en de appel, 8. Huwelijk van Maria en Jozef, 9. Maria Immaculata, 10. Gebed tot de gestorven Christus, 11. Het uiterste oordeel, 12. De Visitatie, 13. De kerststal, 14. De presentatie in de tempel, 15. Driekoningen, 16. Presentatie in de Tempel, 17. De vlucht naar Egypte, 18. Onnozele kinderen, 19. De twaalfjarige Jezus in de tempel, 20. Maria en Jezus met een paddestoel, 21. Duivels in het hellevuur, 22. Jezus verzocht door de duivel, 23. Jezus met enkele apostelen, 24. Jezus en de Samaritaanse vrouw, 25. Opstanding van Lazarus, 26. Intrede in Jeruzalem, 27. Jezus verjaagt de kooplieden uit de tempel, 28. Maria Immaculata, 29. De Schepper met Adam en Eva in de Hof van Eden, 30. De Drie-eenheid, 31. De voetwassing, 32. Hof van Gethsémane, 33. De Judaskus, 34. Jezus en de Romeinse soldaten, 35. Jezus voor Herodes, 36. Jezus voor Pilatus, 37. Jezus met een doek over Zijn hoofd, 38. Jezus voor de rechter Pilatus, 39. Jezus voor koning Herodes, 40. Getroonde Maria, 41. Jezus als man van smarten, 42. Heilige Drievuldigheid, 43. Geseling van Christus, 44. Geseling van Christus met stokken, 45. Pilatus wast zijn handen in onschuld, 46. Kruisweg, 47. Veronica, 48. Kruisiging, 49. Oprichting van het Kruis, 50. Madonna met kind, 51. Biechtvader in de biechtstoel, 52. Heilige drievuldigheid, 53. Maria en Johannes onder het kruis, 54. Jezus sterft aan het kruis, 55. Kruisafneming, 56. Jezus wordt in het graf gelegd, 57. Nederdaling in de hel, 58. Heilige drievuldigheid, 59. Christus als hovenier, 60. De Emmaüsgangers, 61. Hemelvaart, 62. Pinksteren, 63. Christus stort zijn bloed in een kelk, 64. Christus als hemelse rechter, 65. Madonna met kind, 66. Kindeke Jezus als man van smarten.
Op p. 75 is sprake van Paus Sixtus de vierde (die paus was van 1471-1484).
19de eeuwse band in groen velours, vergulde en geciseleerde sneden, zilverbeslag op de hoeken, zilveren sluiting met bloemmotieven, moiré op de schutbladen. In een zwarte perkaline doos met rood velours afgewerkt binnenin
Note:Herkomst: Op het tweede blad staat in gouden letters op rode achtergrond: "t'leven van Jesus Christi, Manuscript 1500, toebehoorende aen Mhr. Baron Jan-Baptiste van Zuijlen - Van Nijveldt, de Moerkerke, Brugge, 1867". Op het eerste blad staan in rode gotische letters IHS, op de versozijde de wapenschilden van Van Zuylen en D'Hanins, gekroond en met het devies: 'Non Tituban' (Niet Wankelend), devies van de familie Van Zuylen Van Nyevelt Van de Haar. Baron Jean-Jacques de Zuylen - de Nyevelt huwde in 1845 met Marie-Christine d'Hanins de Moerkerke. Alle 4 dochters uit dit huwelijk trouwden, maar slechts de tweede genaamd Julienne (°1847) en gehuwd met ridder Oscar de Burbure de Wesembeek heeft een nageslacht achtergelaten. Zij huwden in Brugge in 1867, het jaar dat vernoemd wordt op de openingspagina, dit boek was mogelijk hun huwelijksgeschenk. Ridder Oscar de Burbure (1842-­1915) was begaafd pianist en componist, hij werd ook burgemeester van Wezembeek.
Een staal van drie miniaturen werd door Dr. Marina Van Bos van het KIK geanalyseerd op kleurpigmenten. Op basis van de uitgevoerde analysen kan de aanwezigheid van een aantal pigmenten afgeleid (of verondersteld) worden zoals loodwit, loodmenie, azuriet, oker, kopergroen. Deze pigmenten zijn gedurende eeuwen gebruikt en laten geen datering toe.
Op alle geanalyseerde folio's werd echter ook een chroompigment aangetroffen. Chroompigmenten dateren van de 19e eeuw. Op p. 144 lijkt dit chroompigment niet enkel voor een accentkleur te zijn gebruikt zodat wellicht de volledige miniatuur dateert van (ten vroegste) de 19e eeuw.
Op p. 192 werd Pruisisch blauw geïdentificeerd, een synthetisch pigment dat vanaf 1724 een enorm populair pigment is. Deze analyseresultaten kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar alle verluchtingen.
Volgens prof. James Marrow is de iconografie weliswaar gebaseerd op kennis van 15de eeuwse miniaturen, maar toch waarschijnlijk 19de eeuws.
ref. Armorial de la noblesse belge n° 855 - n° 3031.

8vo, [3]-[243] ff. Manuscript on vellum, in littera hybrida. 188 x 130 mm. Ruled space: 107 x 68 mm. 20 lines to the page, rubricated in red ink, numerous initials (2-4 lines) with red/blue penwork. With the arms of the Van Zuijlen - Van Nijveldt family. Illuminated with 66 full-page miniatures in the style of the 15th century (102 x 62 mm). 19th century binding in green velvet, gilt and gauffered edges, silver on the corners, silver clasp, silk endleaves. In a black protective box, with red velvet lining
Price:€20000 - €30000
Sellingprice:€25000
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 ... Next lot Last lot