HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 649 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:649
Book nr:31353
Author:[VAN VAERNEWYCK, Marcus)
Title:Die Historie van Belgis, diemen anders namen mach: den Spieghel der Nederlantscher audtheyt. Waer inne men zien mach als in eenen clare[n] spieghel, veel wonderlicke gheschiedenissen...
Town:Ghendt
Publisher:by de Weduwe van Gheeraert van Salenson
Year:1574
Description:In-f°, [12] + 145 + [1] ff. Gotische tekst in twee kolommen, geïllustreerd met 7 wapenschilden en 56 houtsneden i.t. waarvan enkele herhaald worden. Met drukkersmerk van Salenson op titelblad en met wapenschild van Vaernewyck op verso van titelblad, met een 'epitaphie op de doot van Marcus van Vaernewijck' net voor de inhoudstafel. Waterranden. 18de eeuwse band in donkerbruin kalfsleder, rug versierd met goud, voorste scharnier zwak
Note:Tweede editie, onder een andere titel, van het werk van Marcus van Vaernewyck "Den spiegel der nederlandscher audtheyt" uit 1568. Privilege dateert van 1565. Marcus van Vaernewyck (Gent 1518 - 1569) vervulde functies in de armenzorg, kerkbouw, burgerwacht en bij de controle van de graanhandel. In 1564 werd hij schepen van de stad. Daarnaast was hij ijverig lid van de rederijkerskamer. Hoewel hij zich erop liet voorstaan over weinig schoolkennis te beschikken - hij kende geen Latijn en Frans -, heeft hij zijn gezichtskring toch verruimd door reizen naar Italië en door de Nederlanden in de jaren 1550 en 1556. Zie Funck, 405, Bibl. Belgica, V, 410-411, Bibl. Typographica n° 4663 en Brunet, I, 1888-1889. Vanderhaeghen, Bib. gantoise, 178. Haitsma Mulier en van der Lem, Repertorium van geschiedschrijvers, p. 411. Eén ex. in STCV
Price:€500 - €800
Sellingprice:€1300
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 ... Next lot Last lot