HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1121 to 1139 from 1139 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1121 [CURIOSA]

price: €240 - €400
Veeler wonderens wonderbaarelijck lof - Harpocrates ofte den swygaert door Hipplitus a Collibus - Het waare lof des Uyls door Koertje Juylebid
Click to enlarge image 1122 DE VOS, Lambert (1602-1648)

price: €280 - €360
Alle de Wercken van Lambertus Vossius, bestaende in seer Aerdige, ende curieuse dichten... alle de vermaerde oorlogh-stucken, ende daeden van den graeve van Buquoy. Aerme lieden kermis binnen Ghendt. Fyghe-snoeper. Bacchus Cort-Ryck. Sinne-merck vande vlieghe in de keirsse. Venus-ban. Bacchus beeldt. Zoylus wynckel. Brughsche avont-leute. Hemel-spraecken vanden Brughschen H. Bloedtdagh, vande jaeren 1641.42.43. en 44. Houwelickx haest berauvv. Benevens veel diversche curieuse menghel-dichten.bid
Click to enlarge image 1123 DUIM, Fredrik

price: €50 - €100
Jakob den aartsvader. Behelzende 's mans levens gevallen, en die van zyne kinderenbid
Click to enlarge image 1124 HEERMAN, Franciscus

price: €50 - €70
Guldene annotatien ... Den Thienden Druckbid
Click to enlarge image 1125 HEYNS, Maria (ed. - vert.)

price: €280 - €360
Bloemhof der doorluchtige voorbeelden; daer in door ware, vreemde en deftige geschiedenissen, leeringen en eygenschappen, alles dat de mensch tot nut en vermaek verstrekken kan, te bemerken is, uit de schriften van Philippus Camerarius, Michiel de Montanje en andere schrijvers getrokken en vertaeltbid
Click to enlarge image 1126 (LABARE, Jan Antoon)

price: €90 - €140
De konst der poëzye in Nederduytsche verssenbid
Click to enlarge image 1127 LA BRUYÈRE, Jean de

price: €120 - €180
Kentekenen van den aart der menschen, uit het Grieks van Theophrastes; met de geaartheden of de zeden van deze eeuwbid
Click to enlarge image 1128 LANGENDYK - BRUIN

price: €260 - €320
Tafereelen der eerste Christenen, bestaande in 92 konst-prenten van Jan Luikenbid
Click to enlarge image 1129 [LIEDBOEK]

price: €120 - €180
't Nieuw Groot Hoorns lied-boekje bestaande in veel stigtige en vermakelyke Bruylofts Liedekensbid
Click to enlarge image 1130 (OGIER, Barbara)

price: €90 - €140
Verwellecominghe op de saele van pictura aen [...] Maximiliaen Emanuel [...] 21. februarius 1693bid
Click to enlarge image 1131 OGIER, Guilliam

price: €90 - €140
De seven hooft-sonde speels-ghewys vermaekelyck ende leersaem voor-gesteltbid
Click to enlarge image 1132 RABELAIS, François

price: €400 - €600
Alle de geestige werken van Mr. François Rabelais, genees-Heer; vervattende in ses Boeken de dappere Daaden en deftige Reeden van d'overgroote Reusen Grangousier, Gargantua, en Pantagruelbid
Click to enlarge image 1133 SCARRON, Paul

price: €280 - €360
De kluchtige romant of de edelmoedige comedianten behelsende het leeven, vryagie, en de wonderlijke avontuuren van eenige Toneel-speeldersbid
Click to enlarge image 1134 SCHOLIRIUS, Petrus

price: €120 - €180
Petri Scholirii sermonum familiarum libri III ... opera et studio Alberti Le Roybid
 1135 SMIDS, Ludolph

price: €180 - €300
Pictura loquens; sive heroicarum tabularum Hadriani Schoonebeeckbid
Click to enlarge image 1136 SMITS, Dirk

price: €240 - €500
De Rottestroombid
Click to enlarge image 1137 [SWEERTS, Hieronymus]

price: €120 - €180
Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelenbid
Click to enlarge image 1138 URFÉ, Honoré d'

price: €180 - €240
D'Astreabid
Click to enlarge image 1139 VONDEL, Joost van den

price: €300 - €450
Poëzy of verscheide gedichten, Op een nieu by vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdertbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 Next page Last page