HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1101 to 1120 from 1139 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1101 LA MARCHE, Olivier de

price: €2500 - €4000
El Cavallero determinado, traduzido de lengua Francesa en Castellana por Don Herlando de Acuñabid
 1102 [MADOU]

price: €160 - €240
Costumes Belgiques anciens et modernes, militaires, civils et religieuxbid
Click to enlarge image 1103 MES

price: €120 - €180
Chasses aux cinq parties du mondebid
Click to enlarge image 1104 OVIDIUS NASO, Publius

price: €120 - €180
Alle de werken van P. Ovidius Naso. Vertaalt door Abraham Valentynbid
 1105 OVIDIUS NASO, Publius

price: €500 - €700
Den metamorphosis ofte herscheppinghe. In onse Nederduijtsche tale overgeset ende met figuren verciert elck tot Sijnder Historien dienende. Seer nut voor alle schilders, beeltsnijders, goutsmeden, ender liefhebbers der historienbid
Click to enlarge image 1106 OVIDIUS NASO, Publius

price: €1200 - €1800
Les Metamorphoses. Traduction nouvelle avec le texte latin, suivie d'une analyse de l'explication des fables, de notes geographiques, historiques, et critiques, par M.G.T. Villenavebid
Click to enlarge image 1107 SHAKESPEARE, William

price: €90 - €120
Shakspeares [Plays]bid
Click to enlarge image 1108 THOMAS a KEMPIS

price: €400 - €600
L'Imitation de Jésus-Christ suivi de la traduction de P. Corneillebid
Click to enlarge image 1109 TIRON, René

price: €60 - €100
Histoire et costumes des ordres religieux civils et militairesbid
Click to enlarge image 1110 VINKELES, Reinier

price: €120 - €180
Recueil factice de plus de 150 gravures, Vignettes et sujets allegoriquesbid
Click to enlarge image 1111 [AUBERY, Antoine]

price: €240 - €400
Het leven en bedryf van den wytberoemden en grooten staatkundigen Julius Mazarynbid
Click to enlarge image 1112 BARCLAY, John (1582-1621)

price: €180 - €240
J. Barklai Satyrikon, of heekel-schrift: waar in, onder de naam, gevallen, en d'afbeelding der gemoederen van den Schotzen Euphormio, de stand, handel en wandel, inborst, zeden en staatbeleid van verscheide volkeren of landaard...ten toon werden gestelt...bid
Click to enlarge image 1113 BARCLAY, John

price: €60 - €90
D'Argenis. Daar in niet alleenlijk veel vreemde voorvallen van gebeurlijke dingen, maar bezonderlijk voortreffelijke zaken, die de Godsdienst, de Bestiering van Staten, Beleit van oorlogen, en de burgerlijke Handel aangaan, vertoont wordenbid
Click to enlarge image 1114 BRUNE de jonge, Jan de

price: €300 - €400
Wetsteen der Vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren sprekenbid
Click to enlarge image 1115 BURG, Hermanus van den

price: €160 - €300
Mengelpoëzybid
Click to enlarge image 1116 CATS, Jacob

price: €70 - €90
Alle de wercken van Jacob Cats bezorgd door dr J. Van Vloten met ruim 400 platen op staal gebracht door J.W. KAISERbid
Click to enlarge image 1117 CATS, Jacob

price: €160 - €200
Huuwelyk, dat is, het gantsche beleyt des echten staatsbid
Click to enlarge image 1118 CICERO - COORNHERT (vert.)

price: €300 - €400
Vande onderlinghe plichten drie boecken streckende tot eenen eerlijcken handel en wandel. Noch Cato Maior, hoemen d'Ouderdom geduldigh dragen, en sijnen Laelius hoemen de vriendschap onderhouden sal. Neffens zijn Paradoxa of wonder-redenen aen Brutum en de droom van Scipiobid
Click to enlarge image 1119 CORDAY d'ARMONT, Charlotte

price: €140 - €180
Het leven, de misdaeden en de straffen van Robespierre, en van zyne voornaemste medepligtigebid
Click to enlarge image 1120 CROON, Petrus

price: €90 - €140
Moy-al oft vermaekelyke beschryvinge op verscheyde ambachten, affairens ende oeffeningenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 Next page Last page