HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 921 to 940 from 1139 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 921 DE DAMHOUDER, Joost

price: €900 - €1600
Practycke in civile saeckenbid
Click to enlarge image 922 [DENDERMONDE]

price: €100 - €140
Costumen der stadt ende lande van Dendermonde / Costumen van den Princelycken leen-hove ende huyse van Dendermondebid
Click to enlarge image 923 [GENT]

price: €90 - €140
Verhandelinge over de Vlaemsche recompense, zeer dienstig voor alle practisyns, deelsman en costumiers, die hun bemoeyen met het vereffenen van Sterf-huysenbid
Click to enlarge image 924 GOSSON, Nicolas

price: €400 - €600
Ad Consuetudines Atrebatesias Commentatiobid
Click to enlarge image 925 [INCUNABEL] - GREGORIUS IX, Pont. Max.

price: €2800 - €3600
Decretales cum glossa. Comm: Bernardus Parmensis. Add: Hieronymus Clarius. Ed: Sebastian Brantbid
Click to enlarge image 926 [INCUNABEL] Alexander de NEVO

price: €1200 - €2000
Consilia contra Judaeos fenerantesbid
Click to enlarge image 927 [KORTRIJK]

price: €120 - €180
Costumen der stede ende casselrye van Corteryckbid
Click to enlarge image 928 [KORTRIJK]

price: €160 - €220
Ordinantie ende reglement vande verpaghtinge vande impositie van des stuyvers t'jaers op elck Schaep stallende ofte wedende binnen de Casselrije van Corter-ijckbid
 929 LIVIUS, Titus

price: €240 - €300
Conciones, per Joachimum Perionium benedictinum Cormoeria cenum collectae. His accessit oratio L. Catiniae ad milites, ex C. Crispi Salustii historiisbid
Click to enlarge image 930 [ORDONNANTIE]

price: €240 - €360
Ordinantie ende Placcaert van de Ertzhertoghen onse Souvereyne Princen waer by verboden worden alle vrempbde copere munten oock de stuyvers ende halve stuyvers van silver gheslagen buyten de landen vande onderdanicheyt van heure hoochedenbid
Click to enlarge image 931 [ORDONNANTIE]

price: €300 - €400
Ordonnantie ende Placcaet des Concincx op't stuck vande Munte inhoudende de Specien, prijs ende ghewichte van de Goude Silvere ende Copere muntenbid
Click to enlarge image 932 [ORDONNANTIE]

price: €180 - €240
Ordonnantie statuyt ende permissie der K.M. vanden Gouden en Silveren penninghenbid
Click to enlarge image 933 [ORDONNANTIES]

price: €80 - €120
Den Coninck alsoo ons verthoont is dat de groote quantiteyt van het billoen van Vranckrijck [...] alles valsch in ghewichte inde provincien van onse onderdaenicheyt ghebrochtbid
Click to enlarge image 934 [PLANTIN] - [FARNESE]

price: €240 - €360
Articles et conditions du Traicté faict & conclu entre l'Altesse du Prince de Parme, Plaisance, &c. ... d'une part; & la ville d'Anvers, d'aultre part, le xvij. iour d'Aoust l'an M. D. LXXXV.bid
Click to enlarge image 935 RAEVARDUS, Jacobus

price: €1200 - €1600
Ad leges dvodecim tabvularum liber singvlarisbid
Click to enlarge image 936 RAEVARDUS, Jacobus

price: €240 - €300
Protribunalium liber singularisbid
Click to enlarge image 937 [RECHT]

price: €120 - €180
Dit zijn de keuren van den lande van Zeelantbid
Click to enlarge image 938 [RECHT]

price: €40 - €60
Kort begryp van verscheyde placaerten ende ordonnantien soo geestelijcke als werelijcke, met vele vonnissen ende reghementen, over de administratie van de kercke ende aerme-goederenbid
Click to enlarge image 939 [RECHT]

price: €100 - €160
Sommaire exposition des Ordonnances du Roy Charles IX. Sur les plaintes des trois Estats de son Royaume, tenuz à Orleans, l?an M. D. LXbid
Click to enlarge image 940 [RECHT - KORTRIJK]

price: €160 - €220
Handschrift door onbekende auteur over Vlaams recht uit 15de tot 18de eeuw (c 1720)bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 Next page Last page