HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 901 to 920 from 1139 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 901 ROLEWINCK, Werner (1425-1502)

price: €1000 - €1600
Fasciculus temporumbid
Click to enlarge image 902 ROVEROY, Joannes Franciscus de)

price: €120 - €180
Chronycke ofte beschryvinge van de stadt Antwerpenbid
Click to enlarge image 903 [SAINTE-MARTHE, Denis de]

price: €2000 - €3000
Gallia Christiana, in provincias ecclesiasticas distributabid
Click to enlarge image 904 SANDERUS, Antonius

price: €2400 - €3000
Verheerlykt Vlaandre, eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap met schoone kopere konst-plaaten verryktbid
Click to enlarge image 905 SCRIBANI, Carolus SJ

price: €240 - €360
Antverpiabid
Click to enlarge image 906 SMIDS, Ludolph

price: €180 - €300
Oorlogend Europa, of een Korte Chronyk van het voorgevallene in Staat en Oorlog; Beginnende met het jaar MDCL, en eindigende in MDCCXIVbid
Click to enlarge image 907 SPOOR, Henricus

price: €160 - €200
Deorum et Heroum, Virorum et Mulierum illustrium imagines antiquae illustrataebid
Click to enlarge image 908 [STEMPELBAND]

price: €400 - €600
Fragment of a panel stamp binding by the Bruges binder Ludovicus Blocbid
Click to enlarge image 909 STRADA, Famiano

price: €180 - €320
De thien eerste boecken der Neder-lantsche oorloghe... verduytscht door Guiliam van Aelstbid
Click to enlarge image 910 TACITUS, Cornelius

price: €220 - €300
Antiquitates Germanicę, of Hoogduitsche oudtheden ... benevens H. Grotius verhandeling van de Oudtheid der Batavische Republykbid
Click to enlarge image 911 [TWAALFJARIG BESTAND]

price: €180 - €260
Artiickelen van het Bestant ghesloten ende gheconcludeert voor XII. iaren tussche de Maiesteyt des Konincks van Spanien, &c. ende de doorluchtichste Eertshertoghen onse souvereyne Princen van d'eene sijde, ende de Staten van de vereenighde Provincien der Nederlandenbid
Click to enlarge image 912 [VERVISCH P.F.D.]

price: €120 - €180
Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch. Eerstmaels Capucin, biegt-Vader, Onder-Pastor tot Zeveren, Kapelae binnen Gend, deservitor tot Callo, Pastor, Gouverneur en Commandant in Fort S. Lieven op de Schelde gezeyd Liefkens-Hoekbid
Click to enlarge image 913 VOSSIUS, Matthaeus

price: €180 - €240
Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven, van Dederick den eersten af, tot het einde van vrouw Jacoba toebid
Click to enlarge image 914 VREDIUS, Olivier

price: €180 - €240
Sigilla Comitum Flandriae et inscriptiones diplomatum ab iis editorum cum expositione historicabid
Click to enlarge image 915 WAGENAAR, Jan

price: €800 - €1200
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreevenbid
Click to enlarge image 916 WESTERBAEN, Kornelis

price: €500 - €700
Algemeene histori van het begin der wereld af tot den tegenwoordigen tijd toe. Getrokken uit oorsprongkelijke schrijveren, en opgehelderd met landkaerten, printverbeeldingen, tijdrekenkundige en andere tafelen. Beschreeven door een gezelschap van geleerde mannen in Engeland. Uit het Engelsch vertaeldbid
Click to enlarge image 917 [ALEXANDRIA]

price: €1800 - €2400
Codex statutorum magnifice communitatis, atque dioecaesis Alexandrinae ad reipublicae utilitatem noviter excusibid
Click to enlarge image 918 [ANTWERPEN]

price: €180 - €240
Rechten ende Costumen van Antwerpen + Ordonnantie ende Verhael vanden Stijl ende Maniere van Procederenbid
Click to enlarge image 919 BASSERY, Guilielmus

price: €60 - €80
Statuta Diocesis Brugensis per reverendissimum dominum Guilielmum Bassery ejusdem dioecesis episcopumbid
Click to enlarge image 920 [BRUGGE - ORDONNANTIES]

price: €90 - €140
Polityke ordonnantien ende reglementen uytgegeven door edele, weerde ende voorzienige Heeren Burgemeesters, schepenen ende raed der Stad Bruggebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 Next page Last page