HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 781 to 800 from 1139 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 781 [VAN SANDE, J.]

price: €400 - €700
Verzameling van 64 handgekleurde santjes uitgegeven door J. Van Sandebid
 782 [VARIA SANTJES]

price: €120 - €180
Grote verzameling santjesbid
Click to enlarge image 783 [VERBRUGGEN, S.]

price: €450 - €700
Verzameling van 59 handgekleurde santjes, Vlaams, vooral 18de eeuwbid
Click to enlarge image 784 [BIBLE]

price: €60 - €90
Biblia das ist die ganze Heil. Schrift Alten und Neuen Testamentes nach der Teutschen Ubersetzung Martin Luthers....bid
Click to enlarge image 785 BIBLE

price: €120 - €180
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pontificis Maximi jussu recognita et Clementis VIII. auctoritate editabid
Click to enlarge image 786 [BIBLE POLYGLOT]

price: €140 - €240
Isaias, Ieremias, Ezechiel; Osee IoŽl, Amos, Abdias, Ionas, Michaeas, Nahum, Habauc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias HebraicŤbid
Click to enlarge image 787 [BIBLIA SACRA]

price: €450 - €600
Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en(de) Nieu Testament. Van nieus met groote neersticheyt oversien, ende naer den lesten Roomschen text verbetert, door sommighe Doctoren inder Heyligher Godtheyt inde vermaerde Universiteyt van Lovenbid
Click to enlarge image 788 [BIBLIA SACRA]

price: €600 - €900
Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament. Oversien en verbetert na den lesten Roomschen textbid
Click to enlarge image 789 [BIBLIA SACRA]

price: €700 - €1000
Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieu Testament. Oversien en verbetert na den lesten Roomschen textbid
Click to enlarge image 790 [BIJBEL]

price: €600 - €800
Die Kreuzritterbibel. The Morgan Crusader Bible. La Bible des Croisades. Vollfaksimile der Handschrift MS M.638 der Pierpont Morgan Library in New Yorkbid
Click to enlarge image 791 [BIJBEL] NICOLAUS van WINGHE (ca. 1495-1552) (vert.)

price: €900 - €1600
Den Bibel inhoudende het Oudt ende Nieu Testament. Met cort beduytsel voor elck Capittel, ende ghetal aen de canten, tot seker bewijsinghe der concordancienbid
Click to enlarge image 792 [FACSIMILE]

price: €120 - €180
Biblia Pauperum Apocalypsis. Die Weimarer Handschrift.bid
Click to enlarge image 793 JANSENIUS, Cornelius

price: €140 - €180
Tetrateuchus sive commentarius in sancta Jesu Christi Evangeliabid
Click to enlarge image 794 [BIJBEL]

price: €900 - €1400
Den Bibel. Tgheheele Oude en de Nyeuwe Testamentbid
Click to enlarge image 795 LUCAS, Franciscus

price: €120 - €200
Romanae Correctionis in Latinis Bibliis editionis vvulgatae iussu Sixti V. Pont. Max. recognitis, Loca insigniorabid
Click to enlarge image 796 [PRINTBIJBEL] LUIKEN, Joannes

price: €450 - €600
De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, Van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichterbid
Click to enlarge image 797 [VOLKSBOEK] Franciscus van THIENEN

price: €120 - €180
De historie van de koninglyken propheet David, behelzende zyn leven, zegenpraelen en werken... neÍrstiglyk overzien doŰr den Eerw. Heer Franciscus van Thienen...bid
Click to enlarge image 798 ARNOLDUS de VILLANOVA - CURIO, J. (ed.)]

price: €240 - €360
De conservanda bona valetudine, Scholae Salernitanae opusculumbid
Click to enlarge image 799 BARBETTE, Paulus

price: €160 - €240
Alle de medicynale werken, na de hedendaagsche practyk beschreven ... bestaande in de chirurgie en practyk der medicynenbid
Click to enlarge image 800 BARTHOLIN, Thomas

price: €380 - €450
Anatomia ex Caspari Bartholini parentis institutionibus, omniumque recentiorum & propiis observationibus tertium ad sanguinis circulationem reformata, cum iconibus novis accuratissimis ... appendix de Lacteis Thoracicis & Vasis Lymphaticisbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 Next page Last page