HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 721 to 740 from 1139 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 721 INNOCENT III, pope

price: €120 - €180
De sacra altaris mysterio, libri sex. Eiusdem de contemptu mundibid
Click to enlarge image 722 [JEZUÏETEN]

price: €120 - €180
Les saints devoirs de l'âme devote, où il est enseigné au Chrestien la maniere d'employer le iour au service de Dieubid
Click to enlarge image 723 [LIEDBOEK]

price: €1800 - €2600
Antiphonarii, juxta breviarium Romanum restitutum, pars hyemalis [... pars aestivalis]bid
Click to enlarge image 724 [MISSEL]

price: €90 - €140
Livre de mariage approuvé par Mgr. l'Archevêque de Toursbid
Click to enlarge image 725 MOLANUS, Joannes

price: €200 - €300
De picturis et imaginibus sacris, liber unus: tractans de vitandis circa eas abusibus, & de earundem significationibus [...]bid
Click to enlarge image 726 [MUZIEK]

price: €280 - €400
Kruis gezangen of hémel weg. Vervattende het Leeven, Lyden en Sterven onzes Zaligmakers Jezu Christi. Cantusbid
Click to enlarge image 727 NATALIS, Hieronymus SJ

price: €100 - €180
Adnotationes et meditationes in evangelia quae in sacrossanto missae sacrificio toto anno leguntur; cum evangeliorum concordantia historiae integritati sufficientibid
Click to enlarge image 728 [NYS, J.] GALLE, Theodor

price: €600 - €900
Vita et miracula S.P. Dominici Praedicatorii Ordinis Primi Institutorisbid
Click to enlarge image 729 [PLANTIJN DRUK]

price: €80 - €120
Sacrosancti et oecumenici concilii tridentini Paulo III Julio III. et Pio IIII. Pontificibus Maximis celebrati canones et decretabid
Click to enlarge image 730 [PLANTIN] HESSELS, Jean

price: €500 - €600
De officio pii, et christianae pacis vere amantis viri, exurgente, aut vigente haeresibid
Click to enlarge image 731 [PLANTIN] Luís de GRANADA

price: €400 - €600
Den leydtsman der sondaeren. Waer in gheleert wordt alle t'gene dat een kersten mensch schuldich is te doen/ van t' beghintsel sijnder bekeeringhe tot het eynde van sijnder volmaecktheydtbid
 732 [RELIKWIEËN]

price: €120 - €180
Houten kistje met sleutje met daarin 30 relikwieën met de daarbij horende certificaten, vooral 19de eeuwbid
Click to enlarge image 733 [RELIKWIEËN]

price: €200 - €300
Verzameling van staander met kruisrelikwie, kadertje met relikwieën (Nataliae, Emilii, Petri Apost., enz), rond kadertje met 'Vraie croix' en rond kadertje met 9 relikwieën (Voile d.S. Vierge, Ste Anne, Lazare, Catherine, Ste Cécile etc)bid
Click to enlarge image 734 THOMAS a KEMPIS

price: €100 - €140
Qui sequitur me, dat is : de Navolginge Christi : bedeylt in vier Boecken .. over-gestelt uyten Latijne in Brabants-duytsch door H. Nicolaus van Winghebid
Click to enlarge image 735 VAN der BORCHT, P.

price: €70 - €90
Leven van Christusbid
Click to enlarge image 736 (VAN LEKEBURNE, Judocus)

price: €120 - €180
Handboeksken van het broederschap van Jesus, Maria, Anna, tot Bottelaerbid
Click to enlarge image 737 [VOLKSBOEK]

price: €50 - €70
De Historie van de Heylige Moeder Anna, beschryvende haere Geborte, haar Leéven, hare Dood, en wonderlyke Mirakelen... Nieuwen Drukbid
Click to enlarge image 738 [ZILVERBESLAG]

price: €140 - €180
L'ange conducteur dans la décotion chrétienne réduite en pratique en faveur des âmes dévotesbid
Click to enlarge image 739 [ALBUM RELIGIEUX]

price: €180 - €260
Album met 2 canivets (18de eeuw) op perkament, 'Immaculata Conceptio' en 'S. Sebastianus'. Daarbij nog 48 andere santjes waarvan veel 19de eeuwse met kanten boordjesbid
Click to enlarge image 740 [BEKLEDE PRENTJES]

price: €500 - €600
Verzameling van 6 Vlaamse beklede prentenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 Next page Last page