HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 911 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:911
Book nr:31090
Author:[TWAALFJARIG BESTAND]
Title:Artiickelen van het Bestant ghesloten ende gheconcludeert voor XII. iaren tussche de Maiesteyt des Konincks van Spanien, &c. ende de doorluchtichste Eertshertoghen onse souvereyne Princen van d'eene sijde, ende de Staten van de vereenighde Provincien der Nederlanden
Town:Antwerpen
Publisher:Joachim Trognesius
Year:(1609)
Description:In-4, 31 pp. Met een wapenschild in houtsnede op de titel. Met tekst in het Nederlands in gotisch lettertype (pp. 3-20), in het Spaans (pp. 20-24) en in het Frans (pp. 24-31). Genaaid.
Bijgevoegd: Naerder verclaringe ende vermeerderinge vande Articlen des Bestants ... geaccordeert ende ghesloten .. den zevensten Januarij 1610. Bruessel, Rutgeert Velpius ende Huybrecht Anthoon, 1610. In-4, [16] pp, met wapenschild in houtsnede op de titel. Genaaid. + Albert. Isabel. Les Archiducqz. Gand, Iean vanden Steene, 1610. In-4, [6] pp. (samen: 3 stuks)
Note:zie: Knuttel, 1593 + 1720
Price:€180 - €260
Sellingprice:€180
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 ... Next lot Last lot