HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 904 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:904
Book nr:31964
Author:SANDERUS, Antonius
Title:Verheerlykt Vlaandre, eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap met schoone kopere konst-plaaten verrykt
Town:'s Graavenhaage
Publisher:Christiaan van Lom
Year:1732 - '35
Description:3 dln in 2 vols. in folio (46.5 x 30,5 cm), titels in rood en zwart (bij dln. 1 en 3), titelvignetten en slotvignetten. Met 50 portretten van Graven en Forestiers van Vlaanderen (van Liederik I t.e.m. Karel III Koning van Spanje), 36 meestal dubbele kaarten en stadszichten b.t. en 200-tal zichten van Steden, Kastelen enz. in kopergravure (Harrewijn en Blockhuyse) meestal twee gravures per plaat. Zeer fris bewaard exemplaar op groot papier (soms een zeer lichte verbruining zoals steeds). Gebonden in vol perkament banden uit de tijd, ruggen met 9 nerven, versierd met blindstempeling et met goud op de rug, lichte gebruikssporen, gespikkelde sneden
Note:Ref. BB V, 47-49. Eerste en enige vertaling uit het Latijn, de platen zijn dezelfde maar zonder de portretten van de bisschoppen en de zichten van de kerken en de abdijen. Anderzijds bevat deze vertaling 4 nieuwe afbeeldingen, nl. de plattegrond en de beurs van Rijsel en de plattegrond en het stadhuis van Douai.
Het derde deel is niet meer verschenen bij Christiaan van Lom maar te Leiden bij Jan vander Deyster, te Rotterdam bij Jan-Daniel Beman en in 's Gravenhage bij Corn. en Fred. Boucquet
Price:€2400 - €3000
Sellingprice:€5200
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 ... Next lot Last lot