HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 894 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:894
Book nr:30885
Author:[ORDONNANTIES]
Title:Tractaet van peys tvsschen syne catholycke maiesteyt, ende de Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden
Town:Ghendt
Publisher:Ian vanden Kerchove
Year:1648
Description:In-4, [36] pp, onderwerp: de Vrede van Westfalen. Wapenschild in houtsnede op de titel. Ref. Bib. gantoise n 816.
Bijgevoegd: Poincten en Articlen gheadviseert byde Vier-Leden vanden Lande ende Graeffschepe v Vlaendren doodelick dienende comme te faciliteren de Collecte vande nieuwe Impositien by zyne Majesteyt ... Ghedaen te Bruessel den xxvsten September M.D.LXXXVIII. Ghendt, Gaultier Manilius, 1588. In-4, [16] pp, ontbreken ff. B2-3. Ref. Bib. gantoise n 364. Beide zonder kaft of band.
Note:
Price:€120 - €180
Sellingprice:€280
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 ... Next lot Last lot