HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 848 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:848
Book nr:32608
Author:ROGIERS, Antonius
Title:Boek geschreeven door mij Antonius Rogiers van Sinay deezen negen tiensten Julius 1815. Treurspel in 3 acten, verbeeldende het doods vonnis en bloedig halsgerecht van Lodewyk den XVI
Town:
Publisher:
Year:1815
Description:In-f° (34,5 x 20,5 cm), 69 pp, in verzorgd bruin handschrift. Titel en laatste blad gekalligrafeerd. De personages zijn Koning Louis XVI, Marie Antoinette, Robespierre enz. Op enkele vlekjes na, goed bewaard. Genaaid, grijze versleten omslag
Note:Antonius Rogiers werd geboren in 1799 en was dus pas 16 jaar toen hij dit stuk schreef.
Dit dorpstoneelstuk werk mogelijk gespeeld door een rederijkerskamer van Sinaai, "de Bende van de Comune van Sinay" of "Sinay's vorte schinkels".
"Ofschoon als spotnaam bedoeld, werd de bijnaam Schinkels door het plaatselijk theatergezelschap in de tweede helft van de achttiende eeuw als roepnaam aangewend" Ref. lgnace Van Driessche: Ons dorp is het schoonste en wij zijn de beste. Volksgezegden. (2008)
"Egalité: Wat helschen raed heb ik de borgery gegeven, geen heyden nog barbaer geen turk heeft ooyt bedreven onmenschelijker lust en grouwzaemer verraed, als ik die uyt staetzugt en dierbaar levens draed ja den gezalfden vorst mijn broer komt te versmaeden..."
Price:€180 - €240
Sellingprice:€260
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 ... Next lot Last lot