HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 797 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:797
Book nr:30878
Author:[VOLKSBOEK] Franciscus van THIENEN
Title:De historie van de koninglyken propheet David, behelzende zyn leven, zegenpraelen en werken... neęrstiglyk overzien doôr den Eerw. Heer Franciscus van Thienen...
Town:Antwerpen
Publisher:Hubert Bincken
Year:ca. 1750
Description:In-4°, 87, [1] pp met vignet in houtsnede op titelblad. Volledig in civilité-letters gedrukt. Genaaid, omslag in perkament. Herkomst: Mortelmans, 1800.
Bijgevoegd: De historie van den koninglyken proheet David, van zyn Leven, Victorien ende wondere Werken ... door Hr. Franciscus van Thienen. Gend, Bernardus Poelman, z.d. In-4°, 87 pp. De approbatie dateert van 1759. Titelvignet in houtsnede. Volledig in civilité-letters gedrukt. Bleke watervlekken. Moderne bordeaux band in half perkaline
Note:Van Heurck, livres populaires, n° 32 / 29
Price:€120 - €180
Sellingprice:€120
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 ... Next lot Last lot