HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 794 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:794
Book nr:31269
Author:[BIJBEL]
Title:Den Bibel. Tgheheele Oude en de Nyeuwe Testament
Town:Antwerpen
Publisher:H. Peetersen van Middelburch
Year:1541
Description:In-f░, [11], 360, [97] ff, twee titels met omboording in houtsnede (de eerste gedrukt in rood en zwart), kalender in rood en zwart met een houtsnede voor elke maand, vol pagina houtsnede met scheppingsverhaal. Gedrukt in gotische letters in 2 kolommen. Talrijke houtsneden in de tekst. Ontbreekt 1 blad van de index (*6). Koperen plaat b.t. tussen ff. 73/74. Ontbreken de laatste bladen (2N2-6). Enkele bleke waterranden. Gebonden in vol kalfsleder versierd met blindstempeling, gewreven, voorste scharnier zwak, sleet aan onderste scharnier
Note:Zeldzaam, niet in veilingresultaten van de laatste 40 jaar. Het O.T. gebaseerd op de vertaling van Liesvelt, het N.T. op de vertaling van Erasmus.
Ref. Adams B-1117; Le Long 582 (Dese Bybel is onder andere A░.1546. door Keyser Carel de Vde by Plakkaat verbooden [...] om dat de valsche Bibelen souden te niet gedaan worden); BCNI 1980; Machiels B-436; BT 462.
In de verspreiding van Nederlandse Bijbeledities heeft Hendrick Peetersen een aanzienlijke bijdrage geleverd. Op zijn minst heeft hij drie complete Bijbels (1535, 1541, 1543) en acht Nieuwe Testamenten van de pers laten komen. Van beide volledige Bijbels was de 1541-editie met 344 houtgravures het rijkst ge´llustreerd. De Bijbeltekst is vrijwel integraal overgenomen van de Vorstermanbijbel en wel van diens editie uit 1533/34. Het is deze uitgave van de volledige Bijbel uit 1541, een Nieuwe Testament uit 1540 en de twee Nieuwe Testamenten uit 1541 die verboden zouden worden."
Price:€900 - €1400
Sellingprice:€2800
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 ... Next lot Last lot