HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 714 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:714
Book nr:30958
Author:GUEVARA, Antonio de
Title:Leeringhe der religieusen ende godtvruchtighe oeffeningen van deughdelijcke menschen. Overgheset d. Fr. Amandus
Town:Antwerpen
Publisher:Hendrick Aertsens
Year:1627
Description:In-8, [16]- 525- [3] pp, gedrukt in gotische letters. 19de eeuwse band in half leder, gladde rug, verguld. Ref. BCNI 7816. Hs. herkomst Charles Wijngaert Gent.
Bijgevoegd: Divinum profluvium orationum et aspirationum ex operibus Joannis Bona S.R.E. Cardinalis. Lovanii, typis Martini van Overbeke, 1735. In-8, 289-[10] pp, hs. herkomst Dominicus Schollaert. Gebonden in vol kalfsleer, rug versierd met goud, gespikkelde sneden.
+ Biblia dat is de Gantsche H. Schrifture door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal ... volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. Amsterdam en Haarlem, (1818). In-12, gegraveerde titel, gedrukt in gotische letters in 2 kolommen op fijn papier. Gevolgd door: Het boek der Psalmen. 1833. + Catechismus. Zwarte lederen band
+ Het Oude Testament naar den laasten Roomschen text. ca. 1821. 1 vol. in-8, op nieuw herdrukt naar de uitgave van Jan Mourentorf te Antwerpen, 1599. Tekst in gotische letters in 2 kolommen. Vol lederen band, gewreven (door H. Heijen, Amsterdam) samen: 4 vol.
Note:
Price:€120 - €200
Sellingprice:€140
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 ... Next lot Last lot