HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 697 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:697
Book nr:32104
Author:[ANTWERPSE DRUKKEN]
Title:Het wonderlyk leven van den grooten heyligen Patricius patriach van Irland ... verciert met fraeye plaeten
Town:Antwerpen
Publisher:J. Thys
Year:[1842]
Description:8, gegr. titelprent, 120 pp. Halflinnen uit de tijd. Bijgevoegd: DREXEL - Deliciae Gentis Humanae Christus Jesus. Antverpiae, Cnobbari, 1639. 16, gegr. titel, perkament met omslagjes uit de tijd + Drie boekjes met houtsneden met heiligen van de dag voor 1718 en 1726 (2x) + POIRTERS - Het duyfken in de steen-rotse. Den VIII druck. A'pen, A. Everaerts, zd. 8, 303, 1 pp met emblematische gravures. Gewr. vol kalfsleder uit de tijd (6)
Note:
Price:€100 - €200
Sellingprice:€100
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 ... Next lot Last lot