HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 609 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:609
Book nr:31270
Author:GEZELLE, Guido
Title:Loquela
Town:Rousselaere
Publisher:J. De Meester
Year:1881/95
Description:In-4, losbladig. Met woordenwijzer 1881/91. Met op het einde van het vierde jaar: "De gulden woensdag of het godlijk blijspel." Ontbreekt n8 van het laatste jaar. Met 11 dubbele nummers extra. De eerste 6 uitgeverskaftjes bewaard
Note:Zeldzame eerste druk. Loquela is een blad voor eigen vlaamsche taalliefhebberije en voor eigen vlaamsche taalgeleerdheid.
Wat 'Loquela' is heeft Gezelle ons aangeduid boven aan elk van zijn maandbladjes indertijd: Loquela: Zantekoorn, 'dat is Vlaamsche woorden, woordengedaanten of woordenbeteekenissen, die ongeboekt, mijns wetens, en tot nog toe vluchtig gebleven waren'
Price:€140 - €200
Sellingprice:€140
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 ... Next lot Last lot