HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 543 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:543
Book nr:31089
Author:[ORDONNANTIES]
Title:Ordonnantien en Conditien op t'faict vande verpachtynghe ende Innynghe vanden Ouden Impost van Vlaendren
Town:Ghendt
Publisher:Anna vanden Steene Fa. Ians
Year:1632
Description:In-4°, [16] ff, met 4 wapenschilden op eerste blad en drukkersmerk in houtsnede op laatste blad. Genaaid.
Bijgevoegd: Ordonnantie ende reglement van den Heere eń Wet s'Landts vanden Vryen op het faict vanden Ontfanck ende Rekeninghen ... Brugghe, Lucas vanden Kerchove, 1661. In-4°, [10] pp, watervlekken.
+ Conditien tot de Veylinghe der ontfangheryen soo vanden Contribuante, Appendante als vanden platten Lande vanden Vryen. Brugghe, Joos vander Meulen, (1704).
In-4°, [8] pp, genaaid. + Declaratie vande koopmanschappen die gherekent worden voor vate-goedt volghende welcke alle schippers bevaerende het Nieuw Ghedelt tusschen Plasschendale ende Duynkercke... Brugghe, Lucas vanden Kerchove, 1657. In-4°, 7 pp + 1 ander doc. (samen: 5 stuks)
Note:
Price:€160 - €220
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 ... Next lot Last lot