HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1122 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:1122
Book nr:31734
Author:DE VOS, Lambert (1602-1648)
Title:Alle de Wercken van Lambertus Vossius, bestaende in seer Aerdige, ende curieuse dichten... alle de vermaerde oorlogh-stucken, ende daeden van den graeve van Buquoy. Aerme lieden kermis binnen Ghendt. Fyghe-snoeper. Bacchus Cort-Ryck. Sinne-merck vande vlieghe in de keirsse. Venus-ban. Bacchus beeldt. Zoylus wynckel. Brughsche avont-leute. Hemel-spraecken vanden Brughschen H. Bloedtdagh, vande jaeren 1641.42.43. en 44. Houwelickx haest berauvv. Benevens veel diversche curieuse menghel-dichten.
Town:Brugge
Publisher:wed. en erven van Joannes Clouvvet
Year:1679
Description:In-8, [6], 336 pp. Gegrav. titel., uitvouwbaar blad met 'Emblematis descriptio' bijgebonden bij blad 305. Enkele kleine wormgaatjes in marge, enkele kleine vlekjes en bijna onzichtbare watersporen op enkele bladzijden. Vol kalfslederen band met wat wrijfsporen en stukje af van kop en staart van rug. Redelijk exemplaartje van zeer zeldzaam werk
Note:Eerste druk. 'Lambert de Vos, of Vossius, Advokaat te Brugge, bloeide omstreeks het midden der zeventiende eeuw, en was tot de letteren opgeleid door de zorg en milddadigheid van Olivier de Wree'
Price:€280 - €360
Sellingprice:€280
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 ... Next lot Last lot