HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1114 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:1114
Book nr:31231
Author:BRUNE de jonge, Jan de
Title:Wetsteen der Vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken
Town:Aemsteldam
Publisher:Iacob Lescaille
Year:1644
Description:In-4, [20], 351, [32] pp. Opgedragen aan den Heere Iacob Cats. Met titelvignet in kopergravure. Het eerste deel: alles wat verscheen. Weinig bleke watervlekken. Gebonden in glad ivoorkleurig perkament, met opstaande boorden. Zeer goed exemplaar
Note:Ex libris dr. Garmt Stuiveling. "Het is een eigenaardig werk, in proza geschreven, maar met vele versjes tusschen den tekst. Allerlei onderwerpen worden er in besproken, die op aardige wijze zijn aaneengeregen, en ernstige vertoogen, die blijk geven van eene zeer groote belezenheid, niet alleen van latijnsche, maar ook van fransche, italiaansche, spaansche en engelsche schrijvers, worden afgewisseld met tal van anecdoten. En zijner tijdgenooten vergeleek het boek met de Essais van Montaigne en inderdaad blijkt, dat de Brune het werk van den franschen schrijver goed heeft gekend." (Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4, p. 335)
Price:€240 - €300
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 ... Next lot Last lot