HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 9 from 80 Next lot Last lot
Lot nr:9
Book nr:27715
Author:BRUYN, Cornelis de (1652-1727)
Title:Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio &c. Mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien, en Palestina
Town:tot Delft
Publisher:by Henrik van Krooneveld
Year:1698
Description:In-folio (39 cm), allegorisch front. (getekend door R. du Val, gegraveerd door Mulder). [9] ff, 398 pp, [4] ff. Met portret van de auteur (naar Godfrey Kneller) met lofdicht, koperen platen, gedeeltelijk in tekst, gedeeltelijk buiten tekst, genummerd 1 tot 210, naar tekeningen van de auteur. Onder andere enkele zeer lange en indrukwekkende panoramische zichten, van Constantinopel, Jeruzalem, Aleppo e.a. Ontbreken uitslaande kaart van het Middellandse Zeegebied en ill. 94/95. Register en lijst van de platen achterin. Donkerbruin kalfsleder uit de tijd, rug met 7 nerven, rijkelijk versierd met goud, rode sneden
Note:The Dutch painter and traveler, Cornelius de Bruyn, traveled to Constantinople and the empire between 1677 and 1684. First and only edition in Dutch. Gay, n 2101; Tiele n207 ; Henze I, 378.
In folio (39 cm), allegorical front. (by R. du Val, engraved by Mulder). [9] ff, 398 pp, [4] ff.
With a portrait of the author (after Godfrey Kneller) with a laudatory poem, copper engravings, partly in text, partly not in text, numbered 1-210, after drawings by the author. Lacking the folding map of the Mediterranean and ill. 94/95.
Include some very long and impressive panoramic views, of Constantinople, Jerusalem, Aleppo and other cities.
Index and list of plates in the back
Price:€2850
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... Next lot Last lot