HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 6 from 80 Next lot Last lot
Lot nr:6
Book nr:27735
Author:BEVERWYCK, Johan van (1594-1647)
Title:Schat der gesontheydt met veersen verçiert door Jacob Cats
Town:Utrecht
Publisher:Harman Specht
Year:1651
Description:In-4°, titel met portret auteur, [8], 224 pp ; Schat der ongesontheydt ofte genees-konste van de sieckten: [8], 201 pp en [4], 152 pp; Lof der medicine ofte genees-konste - Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne : 48 pp ; Hollandtsche genees-middelen: [2], 24 pp; Steen-Stuck aanysende den oorspronck, tydkenen, 't voorkomen ende ghenesen van steen en graveel : 31 pp ; Heel-konste: [6], 121, 71, [4] pp. Met talrijke kopergravures i.t. (waarvan 3 op volle pagina). Perkamenten band uit de tijd met opstaande randen, voorste scharnier zwak, schutbladen vernieuwd
Note:Eerste editie. Wellcome II, p.159; Krivatsy 1187
Price:€600
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... Next lot Last lot