HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 41 to 60 from 74 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 41 HOUBRAKEN, Arnold

price: €650
De groote schouburgh der nederlantsche konstschilders en schilderessen. Zynde een vervolg op het schilderboek van K. v. Mander. -----
 42 HUGO, Herman SJ

price: €150
Pia desideria -----
 43 LA BOÉTIE, Étienne de

price: €75
La servitude volontaire ou le contr'un -----
 44 [LAFONTAINE, August]

price: €450
Venus en Dido of de verliefde geschiedenissen van twee koussenbandjes -----
 45 LA FONTAINE, Jean de

price: €975
Fables choisies mises en vers par J. de la Fontaine -----
 46 LAT, Jan de

price: €2250
Nieuw en beknopt kaart-boekje, vertoonende de XVII Nederlandse Provintien -----
 47 LATHEM, H.L.V.

price: €350
Historie der miraculeuse kercke van onse L. Vrouwe tot Alsenberghe; gesticht door de heylighe Elisabeth. Vermeerdert door Joannes den derden hertogh van Brabandt -----
 48 LENNEP, Mr. Jacob van (1802-1868)

price: €200
De pleegzoon. Een verhaal door Mr. J. van Lennep. In twee deelen -----
 49 LUCRETIUS CARIUS

price: €350
De rerum natura libri sex -----
 50 LUIKEN, Jan

price: €150
De Zedelyke en Stichtelyke Gezangen en den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid -----
 51 MAKEBLYDE, Ludovicus

price: €480
Den Schadt der Christelicker leeringhe tot verklaringhe van den catechismus uytghegheven voor de catholijcke jonckheyt van de provincie des artsbischdoms van Mechelen -----
 52 METEREN, Emanuel van

price: €1200
Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet / handel / oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden etc -----
 53 MIRANDULA, Octavianus; MANCINELLUS, Antonius

price: €2200
Illustrium Poetarum Flores. Per Octavianum Mirandulam collecti... Cum indice. De Poetica virtute, et studio humanitais impellente ad bonum. Antonio Mancinello authore. -----
 54 [OSTEND - SIEGE]

price: €900
A true historie of the memorable siege of Ostend, and what passed on either side, from the beginning of the Siege, unto the yeelding up of the Towne... -----
 55 OVIDIUS

price: €475
Avond-school voor vryers en vrysters om in de minne-kunst geoeffent en onderwezen te werden nae de voornaemste lessen en leeringen van Ovidius, getrocken uyt syne drie boecken de Arte Amandi ende op onse tyden en zeden gepast door Jacob Westerbaan -----
 56 PETRA SANCTA, Silvestro SJ

price: €580
De symbolis Heroicis libri IX. -----
 57 POIRTERS, Adrianus

price: €125
Het masker van de Wereldt afgetrocken. Den 13e druck -----
 58 RIBADINEIRA - DE LA PUENTE

price: €100
Het leven ons Heere Jesu Christi -----
 59 ROQUES, Joseph

price: €1600
Phytographie médicale. Histoire des substances héroïques et des poisons tirés du règne végétal -----
 60 ROQUES, Joseph

price: €1950
Plantes usuelles, indigènes et exotiques, dessinées et coloriées d'après nature, avec la description de leurs caractères distinctifs et de leurs propriétés médicales -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 Next page Last page