HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 19 from 74 Next lot Last lot
Lot nr:19
Book nr:20232
Author:BIJBEL
Title:Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments door last der Hoogh-Mog Heeren Staten Generael ....
Town:Amsteldam
Publisher:erfgenamen wijlen Paulus Aertsz van Ravesteyn
Year:1664
Description:In-f (41 x 25,5 cm), gegraveerde titel, handgekleurd in de tijd en rijk met goud gehoogd, met 6 handgekleurde en goudgehoogde kaarten door N. Visscher (wereldkaart, situering van het Paradijs en Canaan, de Exodus, Jeruzalem, Canaan, Missies van de apostelen en Reizen van Paulus). De kaart van Jeruzalem is gescheurd in de plooi (hersteld). Bijgebonden: De Boecken genaemt Apocryphe. Marokijnen band op eiken platten, versierd met blindstempeling, bronsbeslag op de hoeken, bronzen sluitingen
Note:Beste Statenbijbel die ooit is verschenen, magnifiek gekleurde kaarten van VISSCHER
SOLD
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ... Next lot Last lot