HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 14 from 74 Next lot Last lot
Lot nr:14
Book nr:20216
Author:[AMERICAANSCHE MERCURIUS]
Title:De Americaansche Mercurius, behelsende drie niet min wonderlijcke, als waerachtige geschiedenissen van Liefdens hartstochten, Onkuysche Rampspoeden en Rampsalige Minnedriften, Herwaerts eenige tijd in America voorgevallen, en om sijn Aardicheyt in 't Hollandts vertaelt
Town:Amsterdam
Publisher:Daniel van den Dalen
Year:1678
Description:In-12, [12], 264 pp, met front. en 3 kopergrav. b.t. Kartonnage met marmerpapier
Note:Sabin 47938. Vertaald uit het Frans. Slechts 2 exx. in STCN
Price:€800
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ... Next lot Last lot