HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1 to 20 from 74 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1 CLAUS, Hugo; [REINHOUD]

price: €3500
Geplette gedaanten -----
 2 CORNEILLE

price: €1500
Mémoire de Bali -----
 3 DE GHELDERODE, Michel

price: €185
Sortilèges. Édition définitive -----
 4 HAARDT, Georges-Marie; AUDOUIN-DUBREUIL, Louis

price: €350
La Croisière Noire. Expédition Citroën Centre-Afrique -----
 5 [ROPS] CHAMPSAUR, Félicien

price: €180
Masques Modernes -----
 6 [ROPS] MONNIER, Henry

price: €325
Les bas-fonds de la société -----
 7 TYTGAT, Edgard

price: €3200
Carrousels et baraques, contés gravés par Edgard Tijtgat -----
 8 VERHAEREN, Émile; [BRANGWYN, F.]

price: €650
Les Campagnes hallucinées -----
 9 ALKEMADE, Cornelis van (ed.)

price: €950
Hollandse jaar-boeken of Rijm-kronijk van Melis Stoke. Behelsende de geschiedenisse des lands, onder de princen van het eerste Huis, tot den jare 1305. Met de afbeeldingen van alle de Hollandse graven, geschetst naar de aaloude schilderyen der karmeliten te Haarlem nevens verscheide egte bylagen, ... mitsgaders de beeldenisse van heer Gerard van Velsen, en andre oude frayigheden, noit te voren in't ligt gebragt. -----
 10 [ALMANACH]

price: €350
Almanach curieux et utile de l'État pour l'année 1778 -----
 11 [ALMANACH]

price: €400
Almanach du Chasseur -----
 12 [ALMANACH]

price: €350
Ésope en bel humeur, ou fables d'Ésope, en vaudevilles, avec gravures par Augustin Legrand -----
 13 [ALMANACH]

price: €350
Le Parfait Modèle, orné d'estampes qui représentent plusieurs beaux traits tirés de la Partie de chasse de Henri IV -----
 14 [AMERICAANSCHE MERCURIUS]

price: €800
De Americaansche Mercurius, behelsende drie niet min wonderlijcke, als waerachtige geschiedenissen van Liefdens hartstochten, Onkuysche Rampspoeden en Rampsalige Minnedriften, Herwaerts eenige tijd in America voorgevallen, en om sijn Aardicheyt in 't Hollandts vertaelt -----
 15 (ANNOOT, J.H.) (vert.)

price: €300
Sententie uytgesproken door den crimineelen regtsbank van het departement der Leye... jegens François-Marie Salembien en zyne medepligtige -----
 16 [ANTWERPEN- RECHTEN]

price: €800
Rechten, ende Costumen van Antwerpen -----
 17 ARIOSTO, Ludovico

price: €550
De razende Roelant, in 't Italiaens gestelt door Louys Arioste en nu vertaelt door J.J. Schipper - De bezadigde Roelant, door François van Rosset, in't Frans gestelt, en nu vertaelt -----
 18 [MECHELEN] BASUEL, Philippus Claudius

price: €185
Bly-eyndende-treur-spel van het leven ende wondere daeden vanden H. Rombout arts-bischop van Dublin, Bekeerder, Martelaer, ende Voor-spreker der Stadt ende Provincie van Mechlen in syn negenste gulde-jaer -----
 19 BIJBEL

price:
Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments door last der Hoogh-Mog Heeren Staten Generael .... -----
 20 BOETHIUS

price: €450
Boëthius vande vertroosting der wijsheid: uijt 't Latijn op nieus vertaalt door D.V. Coornhert -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 Next page Last page