HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1 to 20 from 81 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
 1 [AANDELENHANDEL] Great mirror of folly

price: €5000
Het groote tafereel der dwaasheid, vertoondende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX -----
 2 [AERTS VAN BOCXTEL, Henrick]

price: €175
Den Spiegel der Jonckheyt, dienende voor alle jonckheyt d'eerbaerheyt en Deugdt beminnende tot eenen spiegel -----
 3 AVERMAETE, Roger - MINNE, Joris

price: €225
Alphabet. Zes-en-twintig versierde letters geteekend en in hout gesneden door Joris Minne -----
Click to enlarge image 4 BALDAEUS, Philippus (1632-1672)

price: €3500
Naauwkeurige Beschryvinge van Malabar en Choromandel, derzelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de Afgoderye der Oost-Indische Heydenen... zijnde hier by gevoeght een Malabaarsche spraak-konst -----
 5 BARRÈS, Fernand - BRÉMAUD, Eugène - SCHOELLER, Adolphe

price: €245
Les transformateurs d'énergie, générateurs, accumulateurs, moteurs avec les plus récentes applications à la navigation aérienne par un comité d'ingénieurs et de professeurs -----
 6 BARTHOLIN, Caspar

price: €900
Casp. Bartholini, D. & Profes. Regii Institutiones Anatomicae, Novis Recentiorum opinionibus & observationibus, quarum innumerae hactenus editae non sunt figuris que auctae ab auctoris filio Thoma Bartholino movendo -----
 7 BECKERS, Alain - ZACK, Léon (ill.)

price: €650
Esquisse du Problème de l'Art Abstrait avec six eaux-fortes de Léon Zack, présentées par Paul Fierens -----
 8 BLONDEL, Franciscus (1613-1703)

price:
Thermarum Aquisgranensium et Porcetanarum elucidation & thaumaturgia. Sive admirabilis earumdem natura et admirabiliores sanationes.; quas producunt in usibus balneationis potationis opera -----
 9 CAMERARIUS, Giorgius

price: €7800
Emblemata Amatoria -----
 10 CARÈME, Antonin

price: €1500
Le patissier royal parisien, ou traité élémentaire et pratique de la patisserie ancienne et moderne. Suivi d'observations utiles aux progrès de cet art, et d'une revue critique des grands bals de 1810 et 1811. Nouvelle édition -----
 11 [CASTELEYN (ed.)]

price: €450
Vremde geschiedenissen in de koninckrijcken van Cambodia en Louwen-lant, in Oost-Indien, zedert den Jare 1635 tot den Jare 1644 aldaer voor-gevallen. Mitsgaders de Reyse der Nederlanders van Cambodia de Louse Revier op, na Wincjan, het Hof van de Louse Majesteyt. Ende ten laetsten de wreede massacré in Cambodia door de Indianen, anno 1643 geschiet -----
 12 CLARA

price: €400
Sanctae Clarae Virginis Assisiatis secundi ordinis S. Francisci primogeniae, Sanctitate, et miraculis clarissimae vitae compendium -----
 13 CLAVIGERO, Francesco Saverio SJ (1731-1787)

price: €1850
Storia della California. Opera postuma -----
 14 COMTE, Pieter le (1802-1849)

price: €11000
Afbeeldingen van schepen en vaartuigen in verschillende bewegingen -----
 15 [COOKERY]

price:
The Queens closet opened: incomparable secrets in physick, chyrurgery, preserving and candying &c. + A Queens delight: the art of preserving, conserving and candying ... making perfumes, destilling etc. + The compleat cook ... for dressing of flesh, and fish, ordering of sauces or making of pastry -----
 16 COSTAGUTI, Giovanni Battista

price: €3200
Architettura della basilica di S. Pietro in Vaticano -----
 17 CRAEMER, Rie (ill.) (1887-1977)

price: €180
Hoe Waterlelie zegevierde. Een hindoesche liefdegeschiedenis -----
 18 DAPPER, Olfert (1636 - 1689)

price: €3850
Naukeurige beschryving van Asie: de gewesten van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie, of Klein Asie: beneffens Arabie -----
 19 [DUYM, Jacob] (1547-ca. 1623)

price:
Corte historische beschryvinghe der Nederlandscher oorlogen -----
 20 FOLLINUS, Hermannus Iansz.

price: €2750
Physiognomia, ofte menschen-kenner, mitsgaders Simonedes, ofte die Memori-const: crachtelijck en cortelijck uyt Aristoteles met natuurlijcke redenen bewesen ... tot profijt aller overigheden, cooplieden, jongmans en dochteren: als oock studenten, predicanten, medecijnen en aller menschen die met verstant arbeyden en vredelijck en gemacklijck willen leven -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next page Last page