HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 8 from 83 Next lot Last lot
Lot nr:8
Book nr:8614
Author:GEZELLE, Guido
Title:Op de Zilveren Bruiloft van Zuster Seraphina in de wereld Jufvrouw Palmyra De Wolf, gevierd in het gemente der Zwarte Zusters in "Bethel gezeid Castanjeboom", den maandag, 18sten in Meimaand 1891
Town:Brugge
Publisher:Sint-Augustinus
Year:1891
Description:In-8, 12 pp. Gedicht op muziek. Roze papieren kaft. Originele editie. Bijgevoegd: los blad 'Een blijde zang onzer welbeminde jubbelaresse Zuster Maria-Serafina ter eere.
+ GEZELLE. Gouden Bruiloftkrans aangeboden aan Eerw. Moeder Bernarde en aan Zuster Barabara in de wereld Juliana Van Haelemeersch en Johanna Katharina Lonneville beiden vijftig jar in het gemeente der Zwarte Zuster dat men heet in Bethel of ten Castanjeboome. Brugge, Sint-Augustinus. 1897. In-8, 24 pp, originele editie, roze uitgeverskaft. Bijgevoegd: los blad 'Jubellied gezongen door Zuster Coleta ter eere van Eerw. Moeder Bernarda en Zuster Barabara'. + menukaartje van het jubileum
Note:Twee eerste edities
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ... Next lot Last lot