HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 34 from 83 Next lot Last lot
Lot nr:34
Book nr:8963
Author:CATS, Jacob
Title:Spiegel van den ouden en nieuwen tydt, bestaaande uyt spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige eeuwe, verlustiget door meenigte van sinnebeelden, met gedichten en prenten daer op passende
Town:Amsterdam
Publisher:vander Putte
Year:[1735]
Description:In-8░, [14], 320 pp, allegorisch frontispice, ge´llustreerd met talrijke gravures in tekst. Gebonden in vol perkament uit de tijd
Bijgebonden: idem. Gedachten op slapeloose nachten waar inne de deugd van herberg- en medeylsaamheyt aan Nootdruftigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar 't leven afgemaalt werden... mitsgaders het twee-en-tachtig-jarig leven van den selven heere van zyne geboorte tot zyn dood toe.
Leyden, Jan van der Deyster, 1732. Twee delen met elk een allegorisch frontispice, [12], 235 pp, kopergravures in tekst
Note:
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 ... Next lot Last lot