HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 81 to 100 from 100 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
 81 PHILIPS, Caspar Jacobsz.

price:
Uitvoerig onderwys in de perspectiva, of Doorzichtkunde. Voor alle liefhebbers dezer aangenaame en nutte weetenschap -----
 82 PLUCHE, Antoine (1688-1761)

price: €750
Historie des Himmels nach den Vorstellungen der Poeten, der Philosophen und des Monses betrachtet ... -----
 83 PUTEO, Andrea (POZZO, Andrea)

price:
Perspectivae pictorum atque architectorum... Der Mahler und Baumeister Perspectiv -----
 84 RAYNAL, Guillaume Thomas

price: €250
Révolution de l'Amérique, par M. l'Abbé Raynal, Auteur de l'Histoire Philosophique & Politique des Etablissemens, & du Commerce des Européens dans les deux Indes. -----
 85 RICHTER & GALAMA

price: €3000
Magazyn van ontleedkunde of volledige verzameling van ontleedkundige afbeeldingen van het menschelijk ligchaam, naar teekeningen der voornaamste geleerden in dat vak, als Rosenmuller, Loder, Karel Bell, Gordon, Bock, enz. Met een uitvoerige verklaring van Dr Th. Richter vertaald en hier en daar vermeerderd door SJ Galama -----
 86 SAUBERT, Johannes (1638-1688)

price: €350
Palaestra Theologico-Philologica, sive Disquisitionum Academicarum. Tomus Singularis. -----
 87 SCHENK, Petrus

price: €400
Villae Regiae Risvicanae -----
 88 SCHIPPERS, S.W.

price:
Grieksche woordenschat, of handleiding, om op eene spoedige en gemakkelijke wijze, eene menigte Grieksche woorden in het geheugen te brengen en te bewaren -----
 89 THOMAS A KEMPIS

price: €160
De Imitatione Christi, libri quatuor; nunc postremo ad autographorum fidem recensiti -----
Click to enlarge image 90 ULLOA, Alfonso de

price: €1950
Historie ende het leven van Keyser Caerle de vijfde en de saken die over alle de werelt ingezonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. -----
 91 VAN DEN SANDE, Johan (1568-1638)

price: €320
Belgicarum Historiarum Epitome qua Initium, progressus, & exitus motuum atque discordiarum lucidè demonstrantur, ab anno 1566 ad 1648 -----
 92 VIAUD, Pierre

price: €250
Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, natif de Bordeaux, capitaine de navire, histoire véritable, vérifiée sur l'attestation de M. Sevettenham, commandant du fort St. Marc des Appalaches -----
 93 VIRGILIUS MARO, Publius

price: €145
Wercken vertaald door Vondel -----
 94 VIRGIL SOLIS

price: €975
Biblische Figuren des newen Testaments gar kunstich gerissen -----
 95 [VOLKSBOEK]

price: €150
De historie van de koninglyken propheet David -----
 96 [VOLKSBOEK]

price:
De schoone historie van Julius Caesar en de Romeynen, hoe zij deze Nederlanden eerst gewonnen en daer naer verloren hebben ... -----
 97 VOLKSBOEK

price: €140
De schoone historie van den vroomen en godvrugtigen jongeling Joseph, die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt, in Egypten gebragt, onschuldiglyk gevangen is: van den Koning Pharao werderom verlost, en tot hoogen staet verheven; tot hulpe en bystand van zynen vader Jacob en alle zyne Broeders. Getrokken uyt het boek Genesis -----
 98 WACHTENDORP, Caspar

price: €475
Oude Hollandsche Geschiedenissen ofte corte rym-kronyck. Verdeelt in xiiii boecken, beginnenede van de Suntvloet tot den jare 1560. Verciert met verscheyden copere platen + Lof des vredes -----
 99 WESTREENEN

price:
Verhandeling over de uitvinding der boekdrukkunst; in Holland oorspronkelijk uitgedacht, te Straatsburg verbeterd en te Mentz voltooid -----
 100 WHITE, George Francis

price: €350
Views in India, chiefly among the Himalaya mountains -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next page Last page