HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 61 to 80 from 100 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
 61 HOGENBERG

price: €4950
Reeks platen over de Godsdienstoorlogen in de Lage Landen en Frankrijk ten tijde van de Reformatie -----
Click to enlarge image 62 BIBLE

price:
Tês theias graphês, palaias dêladê kai neas diathêkês, hapanta = Divinae scripturae, veteris ac novi testamenti, omnia, innumeris locis nunc demum, & optimorum librorum collatione, & doctorum virorum opera, multo quam unquam antea emendatiora, in lucem edita -----
 63 JOSI, C.

price: €1200
Beredeneerde catalogus der werken van Rembrandt van Rhyn en van zyne leerlingen en navolgeren, herkomende uit het kabinet van wylen den heer C. Ploos van Amstel, J. Cz. welke in het openbaar zullen verkogt worden, (Op Dinsdag den 31 Julii 1810) -----
 64 KASTELEIJN, Petrus Johannes (1746-1794 )

price:
Nieuwste poëzij van P.J. Kasteleijn -----
 65 KRUL, Jan Harmenszoon

price: €800
Minne-spiegel ter Deughden - Celion en Bellinde: Pastorel Bly-eyndt-spelghetrocken uit de Fransche Astrea -----
 66 [LABRUNE, Jean de]

price: €125
Het leeven, wakkere bedryven en dappere oorlogs-daden van Karel den Vyfde, Hertog van Lotharingen en Bar, &c. In zyn leven Algemein Gezaghebber der Keyzerlyke Krygsmagten in Hongaryen en Duytsland &c. -----
 67 LA ROQUE

price: €600
Voyage dans la Palestine, vers le Grand Emir, chef des Princes Arabes du Désert, connus sous le nom de Bedouïns, ou d'Arabes Scenites, qui se disent la vraïe postérité d'Ismaël fils d'Abraham, fait par l'ordre du roi Louis XIV ... -----
 68 LeROY, Jacques

price: €5500
L'erection de toutes les terres, seigneuries & Familles titrées de Brabant. -----
 69 LOSTELNEAU

price: €2200
Le mareschal de bataille, contenant le maniment des armes, les évolutions, plusieurs bataillons, tant contre l'infanterie que contre la cavalerie, divers ordres de batailles, avec un bref discours sur les considérations que doit avoir un souverain, avant que de commencer la guerre, et un abrégé des functions de généraux d'armées, de mareschaux de camp et autres principales charges d'icelles... inventé et recueilly par le sieur de Lostelneau,... -----
Click to enlarge image 70 [LUCCA]

price: €400 - €600
Lucensis Civitatis statuta nuperrime castigata et quam accuratissime impressa -----
 71 MAASKAMP, E.

price:
Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in de Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden, met den aanvang der negentiende eeuw -----
 72 MAILLET - LE MASCRIER

price: €850
Beschryvinge van Egipte, behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde van dat Land, deszelfs aloude Gedenktekenen, de Zeden, Gewoontens en Godsdienst der Inwooners, de Regeering en Koophandel, de Dieren, Boomen, Gewassen, enz. -----
 73 MANGET

price: €1500
Traité de la peste recueilli des meilleurs auteurs anciens et modernes et enrichi de remarques & observations théoriques et pratiques -----
 74 MARCI, Adolph Friedrich (vert.)

price: €200
Beschreibung des Rath-Hauses der Stadt Amsterdam, mit einder Erclärung vonen denen Hieroglyphischen Figuren, Mahlereyen und Bildern &c. welche so wolh von innen als von aussen an diss herrliche Gebäude wahrzunehmen sind -----
 75 MATTIOLI, Andrea (1500-1577)

price: €3200
Commentaires sur les six livres de Pedacius Dioscoride Anazarbeen de la matiere Medicinale: traduits de latin en françois par M.Antoine du Pinet & de nouveau accreus d'un bon nombre de figures. -----
 76 [NOEL, François]

price: €250
Erotopaegnion, sive priapeia veterum et recentiorum -----
 77 NOSTRADAMUS, Michel

price: €450
Uittrekzel der voorzeggingen van Michael Nostradamus; behelsende het Nootlot en de Historie der Koningen en Koninginnen van Groot Brittanjen ... Met een voorreden, inhoudende het leven van dien berugte man. Uit het Engels vertaald -----
 78 NYLANDT, M. Doctor Petrus

price:
De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck, beschryvende de geslachten, gedaente, plaetse, tijt, oeffeningh, aert, krachten, en medicinael gebruyck van allerhande boomen, heesteren, boom-gewassen, kruyden en planten, die in de Nederlanden in 't wilde gevonden ende in hoven onderhouden worden, als mede de uytlandtsen of vreemde droogens, die gemeenlijck in de apothekers winckels gebruyckt worden -----
 79 OGIER, Guilliam

price: €375
De seven hooft-sonde speels-ghewys vermaekelyck ende leersaem voor-gestelt -----
 80 OVIDIUS

price: €325
Les Métamorphoses d'Ovide traduittes en prose françoise avec XV discours contenans l'explication morale des fables -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Next page Last page