HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 97 from 100 Next lot Last lot
Lot nr:97
Book nr:8500
Author:VOLKSBOEK
Title:De schoone historie van den vroomen en godvrugtigen jongeling Joseph, die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt, in Egypten gebragt, onschuldiglyk gevangen is: van den Koning Pharao werderom verlost, en tot hoogen staet verheven; tot hulpe en bystand van zynen vader Jacob en alle zyne Broeders. Getrokken uyt het boek Genesis
Town:Brugge
Publisher:by C. De Moor boekdrukker
Year:1832
Description:4°, 56 pp. Tekst in twee kolommen, de linkerkolom in gotische letters, de rechterkolom in civilité-letters. Approbatie uit 1764 op de laatste pagina. Gebonden
Note:Zie : Van Heurck, livres populaires, n° 47
Price:€140
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 Next lot Last lot