HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 54 from 100 Next lot Last lot
Lot nr:54
Book nr:8503
Author:DODOENS, Rembert
Title:Cruydeboeck In den welcken die gheheele historie dat es Tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, dracht ende erckinghe van den Cruyden niet alleen hier te lande wassende maer oock van den anderen vremden in der Medecijnen oorboorlijck met grooter neersticheyt begrepen ende verclaert ...
Town:Antwerpen
Publisher:Jan vander Loe
Year:1554
Description:Folio, 20 bl + 818 pp + 9 (op 10) bl register, Titelblad in houtsnede door Pieter vander Borcht, portret van Dodoens en 715 houtsneden i.t. Titelblad gerestaureerd in de marges. Kunstige moderne lederen band, versierd met blindstempeling op rug en platten, in de stijl van tijd. Titel en datum in goud op de rug. In foedraal
Note:Nissen 509; Pritzel 2344; Bibliotheca Belgica I, D.107. Zeldzame eerste editie
SOLD
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 ... Next lot Last lot