First lot Previous lot Lot 380 from 1002 Next lot Last lot
Lot nr:380
Book nr:36219
Author:TIMMERMANS, Felix
Title:Briefwisseling met Antoon Coolen
Town:
Publisher:
Year:1929 - 1941
Description:1) Het oudste document uit het archief dateert uit begin 1929. In deze briefkaart drukt hij, op zijn eigen spontane manier, zijn vreugde en bewondering uit na het lezen van "Kinderen van ons volk", een boek dat verscheen in 1928. Op de keerzijde een (gedrukt) stadszichtje van Lier, getekend door FT.
2) Lier, 17 meert 1930 handgeschreven briefkaart "Ge maakt mij madeliefkensblij met de beloofde zending van het Donkere Licht"
3) Lier, 14 mei 1930 handgeschreven brief: bedanking voor het toezenden van "Het Donkere Licht"
4) Getypte briefkaart, met de hand getekend, bedanking voor het boekje "Jantje de Schoenmaker", postzegel afgescheurd
5) Getypte briefkaart, FT kondigt een bezoek aan Hilversum aan.
6) Getypte briefkaart, FT kondigt nogmaals zijn bezoek aan
7) handgeschreven briefkaart, gedateerd 6 Febr. 1931
8) handgeschreven ansichtkaart, gedateerd 22 Jan. 1932
9) handgeschreven briefkaart, Schweinfurt, 8/2/33. "En in het hart en het verlangen aanvaardden wij gaarne dit Peterschap" (FT werd peter van Felix Coolen, derde zoon van Antoon). Gevolgd door een fotokopie van de bedankingsbrief van Coolen (origineel bevindt zich reeds in AMVC)
10) Handgeschreven brief, Lier, 22 Febr. 1933. Begeleidende brief bij de tekening voor het doopkaartje (kaartje in fotokopie bijgevoegd)
11) Getypte prentkaart, postzegel uitgeknipt. "Uw werk heeft in Duitschland veel byval. In alle kringen waar ik geweest ben spreekt men er met den meesten lof over"
12) twee getypte briefkaarten door Mil Lambrachts
13) Handgeschreven brief van Felix Coolen, 22.10.2001 aan Etienne De Smedt
14) Drie handgeschreven briefjes in verband met de communieprentjes voor Felix Coolen, 15 -29 April '40
15) Lier, 16 Dec. 1941 Handgeschreven briefkaart "Die oorlog is een ding dat wij toch moeten ondergaan en waar wij niet kunnen aan veranderen. Dat gaat nu op Gods genade - en er ons dan ook niet te veel mee bezig houden"
Note:Het werk van de Nederlandse schrijver Antoon Coolen (1897-1961) was - net zoals dat van Felix Timmermans - katholiek en streekgebonden. Tijdens het interbellum ligt streekliteratuur goed in de markt, zeker in Duitsland. In het voetspoor van de door hem bewonderde Stijn Streuvels kent Coolen veel succes in Duitsland. Toch weigerde hij in 1940 de nazistische Rembrandtprijs, uit protest tegen de Duitse bezetting. Timmermans zou deze prijs wel aanvaarden in 1942, Antoon Coolen vond hem daarin na?ef.
Uit de collectie van Etienne De Smedt, door hem van veel documentatie voorzien. Gedeeltelijk door hem beschreven in "Zilveren Verpozingen" (1994-'95), maar onderbroken bij gebrek aan toelating
Price:€1200 - €1800
Sellingprice:€1800
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)