First lot Previous lot Lot 740 from 1234 Next lot Last lot
Lot nr:740
Book nr:34419
Author:[STEEN, N. van der]
Title:De regels en besluyten van het alderheylighste ende algemeyn Concili van Trente. Gehouden onder de Pausen, Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV.
Town:Antwerpen
Publisher:Fredrick van Metelen
Year:1684
Description:In-12?, gegraveerde titel (1657), titelvignet, gedrukt in gotische letters. Vervuilde perkamenten band. Ref. BCNI 14389.
Bijgevoegd: ander exemplaar van hetzelfde boek. Vervuilde perkamenten band.
+ Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III Julio III et Pio IV PP. MM. Neapoli, ex typis Tasso, 1854. Bibliotheekstempels. Half perkamenten band (3)
Note:Herkomst: Augustijns Instituut Eindhoven
Price:€80 - €100
Sellingprice:€90
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)