First lot Previous lot Lot 454 from 987 Next lot Last lot
Lot nr:454
Book nr:33552
Author:[PROPAGANDA]
Title:Midwinter
Town:Amsterdam
Publisher:SS-Hauptamt
Year:1943
Description:In-4?, ill. In zeer goede toestand bewaard. Bevat o.a. "Sneeuw" van Felix Timmermans. Doorspekt met propaganda.
Bijgevoegd: Vlaamsche arbeid. Tweemaandelijksch tijdschrift voor Vlaamsche letterkunde. Antwerpen, Jan Boucherij, 1905-1906. In-4?, tweede nummer van de eerste jaargang. Met het gedicht "Oud" van Felix Timmermans.
Bijgevoegd: Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922/23. Bevat o.a. "De Nood van Sinterklaas" door Felix Timmermans.
+ Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925/26. Bevat o.a. de "Oranjebloemekens" door F.T.
+ Als het wintert... Bilthoven, H. Nelissen, 1934. Met bijdrage over "De kunstenaar Anton Pieck" door F.T. + 3 andere (samen: 7)
Note:
Price:€80 - €120
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)