First lot Previous lot Lot 684 from 723 Next lot Last lot
Lot nr:684
Book nr:32261
Author:LA FITEAU, J.F.
Title:De zeden der wilden van Amerika, zynde een nieuwe ... beschryving van derzelver oorsprong, godsdienst, manier van oorlogen, huwelijken ...
Town:'s Gravenhage
Publisher:Gebr. van der Poel
Year:1731
Description:2 dln in ??n vol. in-f?; vi, 36, xviii, 300 pp en iv, 301-555 (lees 560) pp. Met titelgravure (E.L. Creite), kaart en 41 gravures bt. Enkele bl. met klein wormgaatje. Vol kalfslederen band uit de tijd (rug met kleine restauratie, hoekjes iets geduwd).
Mooi exemplaar
Note:Uitgebreid antropologisch werk over de Canadese Indianen door de jezu?et, missionaris en historicus La Fiteau (Bordeaux 1681-1746). Hij beschrijft in detail hun godsdienst, zeden en gewoonten en vergelijkt ze op ingenieuze wijze met deze van de volkeren uit de Grieks-Romeinse oudheid. Ref. Sabin 38598; Tiele 637 ; Biogr. univ. XXII-488; niet in De Backer-Sommervogel. Herkomst : Prof. Buijnsters
Price:€700 - €900
Sellingprice:€700
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)