First lot Previous lot Lot 894 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:894
Book nr:30885
Author:[ORDONNANTIES]
Title:Tractaet van peys tvsschen syne catholycke maiesteyt, ende de Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden
Town:Ghendt
Publisher:Ian vanden Kerchove
Year:1648
Description:In-4?, [36] pp, onderwerp: de Vrede van Westfalen. Wapenschild in houtsnede op de titel. Ref. Bib. gantoise n? 816.
Bijgevoegd: Poincten en Articlen gheadviseert byde Vier-Leden vanden Lande ende Graeffschepe v? Vlaendren doodelick dienende comme te faciliteren de Collecte vande nieuwe Impositien by zyne Majesteyt ... Ghedaen te Bruessel den xxvsten September M.D.LXXXVIII. Ghendt, Gaultier Manilius, 1588. In-4?, [16] pp, ontbreken ff. B2-3. Ref. Bib. gantoise n? 364. Beide zonder kaft of band.
Note:
Price:€120 - €180
Sellingprice:€280
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)