First lot Previous lot Lot 801 from 1139 Next lot Last lot
Lot nr:801
Book nr:31536
Author:BEVERWYCK, Johan van (1594-1647)
Title:Schat der gesontheydt met veersen ver?iert door Jacob Cats
Town:Amsterdam
Publisher:J. Jacobsz Schipper
Year:1652
Description:In-4?, gegraveerde titel met portret auteur, [8], 224 pp ; Schat der ongesontheydt ofte genees-konste van de sieckten: [8], 201 pp ; Lof der medicine ofte genees-konste - Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne : 48 pp ; Schat der ongesontheydt: 4, 152 pp. Hollandtsche genees-middelen: [2], 24 pp; Steen-Stuck aanysende den oorspronck, tydkenen, 't voorkomen ende ghenesen van steen en graveel : 31 pp ; Heel-konste: [8], 121, 71, [4] pp. Met talrijke kopergravures i.t. (Vocht)vlekken in begin boek, eerste 10 bl onderhoekje met schade, soms enkele letters weg, rest boek vrij goed. Half kalfslederen band in de stijl van de tijd
Note:cf. Wellcome, II, 159 voor gelijkaardige ed, cf. Krivatsy 1118 (editie van 1656)
Price:€140 - €200
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 ... Next lot Last lot

Lot details from a Marc Van De Wiele auction (http://www.marcvandewiele.com)